Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Washington Temsilciliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Washington Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, DC'de bulunan diplomatik temsilciliğidir. ABD Kuzey Kıbrıs'ı tanımamakta ve resmî diplomatik ilişkileri bulunmamaktadır. Temsilcilik, Kasım 1984'ten bu yana gayri resmi olarak konsolosluk faaliyetleri yürütmektedir. Temsilcilik, KKTC ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine ve Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusundaki görüşlerinin Amerika Birleşik Devletleri nezdinde duyurulmasına çalışmaktadır.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Kıbrıslı Türklerin resmî temsilcisi" olarak kabul edilir, Temsilcilere "KKTC Washington Temsilcisi" sıfatıyla vize verilir. Temsilcilik bu doğrultuda gayriresmî olarak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de temas hâlindedir.[1] 2011'de avukat Athan Tsimpedes, KKTC Temsilcisi'nin B1 iş vizesi aldığı, dolayısıyla temsilciliğin de ticari bir işletme olduğu ve Kuzey Kıbrıs'taki Rum mallarını yasadışı pazarladığı iddiasıyla dava açtı.[2] Mahkeme kararı yetkisizlik gerekçesiyle reddetti. Böylece KKTC Temsilciliğinin normal bir büyükelçilikten az, fakat sıradan bir ticari şirketten fazla yasal statüye sahip olduğu tescil edildi.[1]

2015 bütçesinde temsilcilik için 1.021.300 TL ayrıldı. Bu giderin 615.600 TL'si personel giderleri, 173.130 TL'si hizmet binası kiralaması, 82.640 TL'si lojman giderleri, 28.120 TL'siyse tanıtma için ayrıldı.[3]

Temsilcilik görevini şu an Mustafa Lakadamyalı yapmaktadır.

Önceki Temsilciler

  • Bülent Alirıza 1984-1991
  • Namık Korhan 1992-1997
  • Ahmet Erdengiz 1997-2001
  • Osman Ertuğ 2001 – 2006
  • Hilmi Akil 2006 –2010
  • Dilek Yavuz Yanık 2010[4]-2012
  • Ahmet Erdengiz 2012-2015
  • İsmet Korukoğlu 2015-2018
  • Mustafa Lakadamyalı 2018[5]-

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.