Korlar

Korlar, Samuel Beckett'in bir radyo oyunu. 1957'de İngilizce yazıldı ve ilk olarak BBC Radio 3'te 24 Haziran 1959'da yayımlandı.

Eserin başarısı konusunda farklı eleştiriler mevcuttur. Hugh Kenner bu oyunu "Beckett'in en zor eseri" olarak değerlendirmiş ve "mükemmele yakın" bulmuştur.[1] John Pilling ise Korlar'ı, yazarın dramatik eserleri arasında gerçek bir merkezi olmayan ilk eser olarak tanımladı.[2] Bu görüşler arasında oyunu yazarın başarısızlıkları arasında sayanlar da vardır.

Yazarın kendi görüşü oyunun daha çok "Bakımsız, dağınık" olduğu yönündeydi;[3] Beckett oyunun, "pek tatmin edici olmasa da yazmaya değdiğini ve radyo için durumu kurtardığını" söylemiştir.[4]

Notlar

  1. Kenner, H., Samuel Beckett: A Critical Study (Londra: John Calder, 1962), sayfa 174
  2. Pilling, J., Samuel Beckett (Londra: Routledge and Kegan Paul, 1976), sayfa 98
  3. Knowlson, J., Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett (Lonra: Bloomsbury, 1996), sayfa 446
  4. Zilliacus, C., Beckett and Broadcasting: A Study of the Works of Samuel Beckett for Television and Radio (Åbo, Åbo Akademi, 1976), sayfa 76
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.