Komninos Restorasyonu

Komninos restorasyonu Komninos Hanedanı yönetiminde Bizans İmparatorluğu'nun askeri, mali ve toprak olarak tekrar gelişmesine tarihçilerin verdiği terim. I. Aleksios'un tahta çıktığı 1081 yılında başlar, I. Andronikos'un öldüğü 1185 yılında biter. I. Aleksios Dönemi'nin başlangıcında, imparatorluk, Selçukluların 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi galibiyetiyle sarsılmıştı. İmparatorluk, Güney İtalya'daki üslerinden Balkanlar'ı istila eden Robert Guiscard'ın Normanları tarafından da tehdit ediliyordu. Bütün bunlar olurken imparatorluğun askeri kurumu kargaşa içinde ve paralı askerlere giderek daha fazla bağımlı hale geliyordu. Önceki imparatorlar, aynı zamanda, Konstantinopolis'in büyük altın birikimlerini de çarçur etmişlerdi, böylece imparatorluğun savunması bozulmuş ve boşlukları doldurmak için de az sayıda asker vardı.

Birinci Haçlı Seferi öncesi Bizans İmparatorluğu.

Komninos Hanedanı yine de, Akdeniz dünyasında Bizans'ın üstünlüğünü askeri ve kültürel olarak yeniden değerlendirmeyi başardı. Bizansın Doğu ve Batı Avrupa arasındaki ilişkileri gelişti ve I. Aleksios ve daha sonra gelen imparatorlar Haçlılarla işbirliği yaptılar (Aleksios, Birinci Haçlı Seferi çağrısında etkiliydi). Perişan ve dağınık Bizans ordusu Komninos Bizans ordusu olarak bilinen yetkin bir savaş gücü olarak yeniden yapılandırıldı. İmparatorluk, 1185 yılında son Komninos İmparatoru Andronikos'un ölümünden sonra hızla dağılmış olmasına rağmen, Komninos restorasyonu Roma İmparatorluğu'nun binbeşyüzyıllık tarihinin son zirvesini temsil eder.

Komninos öncesi

Komninos'dan on yıl önce, Bizans İmparatorluğu birçok faktörden dolayı sürekli bir düşüş yaşamıştı; en önemlisi, Konstantinopolis'teki devlet bürokrasisi ve Bizans askeri aristokrasisi arasındaki siyasi çatışmaydı.

İmparator II. Basileios'un ölümünden itibaren hemen hemen her yıl, aristokrasi, imparatorluğun doğusundaki ve batısında isyanlar çıkarması, ordunun ileri geri hareket etmesi sonucunu doğurdu, bu da Norman, Peçenek ya da Türk atlılarının sınırlarda baskın vermesine neden oldu. Güney İtalya'daki imparatorluğun mülkleri nihayetinde ele geçiren Robert Guiscard ve oğlu Boemondo yönetimindeki Normanlar hızla zayıf kalan Bizans'ın Balkan vilayetlerini yağmaya yöneldiler. Kırsal kesimde, Batı Avrupa'da farklı özgür bir köylülük vardı. Ancak, aristokrasinin artan gücü, serbest köylülüğün yok edilmesine ve aristokrasi tarafından bazen satın almalar, ancak genellikle sindirme ya da tam bir şiddet yoluyla özel mülklerin genişletilmesine yol açtı. II. Basileios, saltanatında artan güçlerinin acımasız ve başarılı bir şekilde kırmıştı ölümünden sonra süreç yeniden başladı ve hızlandı.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Norwich, John Julius (1997). A Short History of Byzantium. Viking. ISBN 0-679-77269-3
  • Angold, Michael (1997). The Byzantine Empire, 1025–1204: A Political History. Longman. ISBN 0-582-29468-1
  • Haldon, John (2001). The Byzantine Wars. Tempus. ISBN 0-7524-1777-0
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.