Gelecek zamanın hikâyesi

Gelecek zamanın hikâyesi, Türkçedeki bileşik zamanlardan biridir. Gelecek zaman kipine "-di" ek-fiilinin ses uyum ve olaylarına uyacak şekilde eklenmesi ile oluşturulur. Kip eklerinden sonra -varsa- şahıs eki gelir:

fiil + ecek + ti + şahıs eki
Örnekler
  • gelecekti
  • gidecektim
  • yazacaktınız

Gelecek zamanın hikâyesi, geçmişte bir anda, gelecekte gerçekleşeceği bildirilmiş ya da kararlaştırılmış olmasına rağmen gerçekleşmemiş olaylar için kullanılır:

  • Hani dün beni arayacaktın? (Dinleyici konuşmacıyı aramamış.)
  • Nergis bizimle burada buluşacaktı. (Nergis henüz gelmemiş.)

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.