Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi Beşevler Yerleşkesinde bulunan fakülte.

Bakanlar Kurulunun 2008 yılı 13928 nolu kararı ile kurulması kararlaştırılmıştır. Fakülte; Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi ile birlikte büyük bir yerleşkeyi oluşturur. Beşevler yerleşkesine dahil olmasına rağmen aradan geçen yollar nedeniyle ana yerleşkeden ayrılmış durumdadır.

Fakülte Bölümleri

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Hemşirelik

Fakülte Yönetimi

  • Dekan: Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
  • Dekan Yardımcıları: Prof. Dr. Nevin A. GÜZEL, Doç. Dr. Naile BİLGİLİ
  • Fakülte Sekreteri: Hülya KURT

Akademik Kadro

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde:

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde: 1 Profesör Fizyoterapist Doktor, 1 Doçent Fizyoterapist Doktor, 5 Yardımcı Doçent Fizyoterapist Doktor, 4 Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Doktor, 8 Araştırma Görevlisi Fizyoterapist bulunmaktadır.
  • Hemşirelik Bölümünde: 3 Profesör Doktor, 6 Doçent Doktor, 8 Yardımcı Doçent Doktor, 7 Öğretim Görevlisi Doktor, 13 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
  • Beslenme ve Diyetetik Bölümünde: 1 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor, 6 Yardımcı Doçent Doktor, 2 Öğretim Görevlisi Doktor, 13 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.