Basit sarkaç

Basit sarkaç, serbest durumda bulunan ipin ucuna G ağırlıklı cisim asıldığında oluşan sisteme denir. Sönümlenmeyen basit sarkaç, basit harmonik hareket yapar.[1]

Hız vektörünü (v) ve ivme vektörünü (a) gösteren bir sarkaç animasyonu.

Basit sarkacın periyodu

Burada;[1]

"": 2radyan = 360°.

"": Yarıçap, biriminde.

"": Yerçekimi ivmesi, biriminde.

Basit sarkacın periyodu: cismin kütlesine, "küçük açı değerleri için genliğe" ve açı değerine bağlı değildir.[1]

Kaynakça

  1. İngilizce Vikipedi Pendulum maddesi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.