Genlik

Genlik, periyodik harekette maksimum düzey olarak tanımlanabilir. Genlik, bir dalganın tepesinden çukuruna kadar olan düşey uzaklığın yarısıdır. Genlik kavramı ışık, elektrik, radyo dalgaları gibi konuları da kapsayan fen bilimleri alanında kullanılır.

Periyodik hareket

Periyodik hareketin genel denklemi aşağıda gösterilmiştir.

Burada A maksimum değer, ω açısal frekans, φ de faz açısı ve t de zaman değişkenidir.

Periyodik hareket daima bir sinüs dalgası olmayabilir. Ama hareket periyodik oldukça, daima bir sinüs dalgaları toplamı olarak ifade edilebilir. Bu sebepten, periodik hareket sin, cos ya da exp j fonksiyonlarından biriyle gösterilir.

Tanım

Yukardaki denklem bir elektrik devresinde gerilim için şu şekilde kullanılır :

Bu denklemde

(birimi Volt'tur)

katsayısı tepe genlik ( Vt veya Vp) olarak,

tepeden tepeye genlik ( Vtt veya Vpp) olarak bilinir.

Ancak, elektrikte esas önemli olan etkin genliktir. ( Ve veya Vrms ) Efektif veya rms gerilim de denilir.

Reaktif bileşeni olmayan bir devrede gerilim ve güç şu şekilde verilebilir:

İntegral T süresince alındığına göre,

Aynı güç bir doğru akım devresinde de elde edilebilir.( U parametresi doğru akım genliğidir.)

Aynı gücü sağlayan doğru akım gerilimi ve alternatif akım gerilimi karşılaştırılırsa,

etkin (efektif, rms) genliktir. Güç hesabı efektif gerilim ile yapılır.

Örnek

ise

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.