İyodür

İyodür, iyot elementinin -1 yüklü halidir ve alkali elementlerle tuzlar oluşturur: Potasyum iyodür, sodyum iyodür gibi. Klorür ve bromürler de olduğu gibi aynı adlandırma sistemi kullanılan ve iyodür ile oluşan bileşiklere iyodürler adı verilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.