Çiğiller, Gördes

Tarihçe

Çiğil, milattan önceki yüzyıllara uzanan İskitlerin öncüleri sayılan ve daha sonraları Gök. Türkler ve Karahanlı’ larda, devlet idaresinde önemli yeri olan, en eski ve en kalabalık Türk kavminin adıdır. Nuh tufanından sonra, Nuh’ un büyük çocuğu Yafes’in oğlu Türk’ün Çiğil, Ilak, Barsgan ve Tung adlı dört oğlu, değişik ülkelere yerleşti. Buralarda çoğalarak birer kabile oluşturdu. Türk’ün büyük oğlu Çiğil’ in adını taşıyan kabile hepsinden kalabalıktı. M. Ö 820 yıllarında Batı - Asyadan çıkıp, Hazar denizi kuzeyinden Azak ve Karadeniz kıyılarından Anadoluya geldi.Ebu Dülefin seyahatnamesinde saman oğullarından 2. Ahmetin oğlu 2. Nasrın zamanında (H.330 M.914)Buharadan Çin'e kadar bir seyahat etmiş ve bu fırsatla birçok Türk boylarının bulundukları yerlerden geçmiş"Sonra Çiğil denen kabileye geldik Bunlar yalnız arpa,burçak ve koyun eti yerler deve kesmezler sığır eti yemezler ve bu cins hayvan ülkelerinde bulunmaz Giyimleri sof ile kürktür bu ikisinden başka şey giymezler DİVANI LÜGATIt TÜRK te Çiğillerin giydikleri şapkanın tiftik keçisinin yününden yapılmış beyaz renkli bir başlık olduğunu ve kıymaç bürk denildiği tasvir edilmektedir.

Divân-ı Lügati't-Türk'te Çiğil;

"Türklerden üç oymağın adıdır; birisi göçebedir, غُياَس Kuyas'ta otururlar. Kuyas(Quyās), Barsgan'ın ötesinde bir mahalledir. İkincisi Tıraz(Talas) yakınlarında bulunan bir kasabada otururlar. Bunlara da yukardaki gibi "Çiğil" denir. Çiğil adının verilişinde esas şudur: ...... , Oğuzlar Ceyhundan Yukarı Çine kadar olan yerlerdeki bütün Türklere "Çiğil" adı verirler. Bu, yanlıştır. Üçüncüsü, Kaşgar'da bulunan bir takım köylerdir. Bu köylerin halkınada "Çiğil" derler;..."[1]

Coğrafya

Manisa iline 116 km, Gördes ilçesine 16 km uzaklıktadır.

Nüfus

Yıllara göre mahalle nüfus verileri
2007
2000 620
1997 590

Kaynakça

  1. Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2, Cilt I, sayfa 393

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.