Völkischer Beobachter

Völkischer Beobachter (tr. "Völkisch Gözlemci" veya "Halkın Gözcüsü"), Rudolf von Sebottendorf tarafından önce Münchener Beobachter adıyla, daha sonra Alman milliyetçiliği temasını içeren bu adla yayımlanan ve akabinde Sebottendorf'un Hitler'e hibe ettiği[1][2] Alman gazetesi. 1920 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) propaganda organı niteliği kazanarak haftalık olarak yayımlanmaya devam etti. 8 Şubat 1923 tarihinden itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştı. 25 yıl boyunca nasyonal sosyalistlerin resmî yayın organı olarak çıkarılmıştır.

Gazetenin başlangıçta tirajı yaklaşık 8.000 idi ancak Ruhr İşgali sırasında yoğun talep nedeniyle 1923 yılı sonbaharında 25.000'e yükselmiştir. O yıl Alfred Rosenberg gazetenin editörü oldu.[3] 9 Kasım 1923'teki Birahane Darbesi'nden sonra NSDAP'nin siyasi yasağı nedeniyle yayını durduruldu. 26 Şubat 1925 tarihinde partinin yeniden oluşumu üzerine ancak yeniden faaliyete başladı. Nazi hareketinin başarısı ile birlikte 1931 yılında 120.000'den fazla ve 1944'te 1.7 milyon adet tiraja ulaşmıştır.[4]

Kaynakça

  1. Aytunç Altındal, Bilinmeyen Hitler, Sayfa 136
  2. Ian Kershaw, Hitler II, 2. Cilt
  3. Robert Cecil, The Myth of the Master Race: Alfred Rosenberg and Nazi Ideology p34 ISBN 0-396-06577-5
  4. "Holocaust Encyclopedia"

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.