Kemaleddin el-Farisi

Kemaleddin El Farisi
كمال‌الدين فارسی

Kemaleddin El Farisi heykeli
Doğum Kemaleddin Hasan ibn Ali ibn Hasan el Farisi
1267
Tebriz, İran
Ölüm 1319/1320
Meslek Matematik, Fizik
Dönem İslam'ın Altın Çağı
Edebî akım Bilim

Kemaleddin Hasan ibn Ali ibn Hasan el Farisi ya da tam daha bilinen adıyla Kemaleddin El Farisi (1267 - 1319 ya da 1320), İran'lı matematikçi ve fizikçi.

Kendisi İranlı olmasına karşın matematik, fizik ve astronomi konularında kaleme aldığı kitaplarını Arapça yazmıştır. Asıl ününü İbn-i Heysem'in Kitab el-Menazır adlı optik kitabına yazmış olduğu şerh kitabı olan Tenkih el-Menazır'a borçludur.

Bunun dışında matematik konusunda Tezkira el-Ahbab fi Beyan ül Tehhab adlı dost sayıları üzerine bir kitab yazmıştır. Ayrıca İbn-i Heysem tarafından aritmetik, geometri, alan ve hacim hesapları ile miras hukuku üzerine yazılmış olan Kitab ül Fevaid ül Bahaiye fil Kavaid ül Hisabiye adlı kitap üzerine Esas ül- Kavaid fi Usul ül Fevaid adlı şerhini yazmıştır. Bunun dışında yine Kitab ül Basair fi İlmül-Menazır fil Hikme adlı ikinci bir optik kitabı daha yazmıştır. Ancak asıl önemli kitabı Tenkih'dir. Kemaleddin el-Farisi'nin bu kitabını hocası Kutbeddin Şirazî'nin denetim ve gözetiminde, Kitab el-Menazır'ı da içerecek şekilde hazırlamış, aynı zamanda pek çok özgün risale de eklemiştir. İbn-i Heysem'den yaptığı alıntıları "dedi", kendi yorumunu "diyorum" ve hocasıyla ortak değerlendirmelerini ise "diyoruz" sözcükleriyle ayırdetmiştir[1].

Kemaleddin El Farisi'nin el yazması

Kaynakça

  1. Topdemir, Hüseyin Gazi (1999). "Kemalüddin el Farisi ve Tenkih el Menazır adlı kitabı". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40 (1): 433. DOI:10.1501/Ilhfak_0000000454. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/743/9506.pdf. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2014.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.