Mikail (Selçuk Bey'in oğlu)

Mikail
Çocukları Ebû Süleyman Davûd Çağrı Bey
Ebû Talîb Muhammed Tuğrul Bey
Tam ismi
Mikail bin Selçuk
Hanedan Selçuklu Hanedanı
Babası Selçuk Bey
Ölüm Bilinmiyor
Dini Sünni İslam

Mikail veya Mikail bin Selçuk, Selçukluların atası Selçuk Bey'in en büyük oğlu; Çağrı Bey ve Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk Sultanı Tuğrul'un babasıdır[1]. Babasının sağlığında, bir kale kuşatması sırasında hayatını kaybetti[2].

Kaynakça

  1. Kafesoğlu, İ., Selçuk'un Oğulları ve Torunları . İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt:13, 1958. URL:http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuturkiyat/search/search?simpleQuery=ibrahim+kafeso%C4%9Flu&searchField=query. Erişim: 2016-12-30
  2. Solmaz, S., Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu-Yabgulu Mücadelesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. URL:http://dergipark.gov.tr/download/article-file/165257. Erişim: 2016-12-30
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.