Muizzeddin Melikşah

II. Melikşah
Büyük Selçuklu Sultanı
Hüküm süresi 1105
Önce gelen Berkyaruk
Sonra gelen Muhammed Tapar
Tam ismi
Muizzeddin Melikşah bin Berkyaruk
Hanedan Selçuklu Hanedanı
Babası Berkyaruk
Dini Sünni İslam

Muizzeddin Melikşah ya da II. Melikşah (d. 1099/1100 - ö. ?) 6. Büyük Selçuklu Sultanı. Berkyaruk'un oğludur. Babası Berkyaruk 1105 ölünce daha çocuk iken bir yılı süren Büyük Selçuklu sultanlığına getirildiyse de amcası Muhammed Tapar tarafından sultanlık tahtından indirildi.

Hayatı

Tarihçi Ebu Feda'ya göre veremden hasta olan babası Sultan Berkyaruk ölmeden bir ay önce oğlunu kendine varis tayin etmiş ve bu, Sultan tarafından tüm ordu mensuplarına bildirip onlardan oğluna biat etmeleri yemini almış idi.[1] Sultan Berkyaruk 1105 yılında ölünce oğlu Muizzeddin Melikşah daha dört buçuk yaşında iken Büyük Selçuklu Devleti tahtına geçirildi. Kağıt üstünde bütün Selçuklu hanedanının başkanıydı ama tüm iktidar amcası olan Muhammed Tapar elinde idi. Amcası Muizzeddin Melikşah'ı bir yıl bile saltanat sürmeden tahttan indirdi ve kendisi Sultan oldu. Kronik-tarihçi Hamdullah Müstevfî Kazvînî, "Târîh-i Güzîde" adlı eserinde Muhammed Tapar'ın tahttan indirdiği yeğenini zindanda hapsettirdiğini bildirmektedir.[1][2]

Fakat Muhammed Tapar bile tüm Büyük Selçuklu Devleti sınırları içinde tam iktidara sahip değildi ve Horasan'da hüküm süren II, Melikşah'ın amcası ve Muhammed Tapar'ın kardeşi olan Sultan Ahmed Sencer daha büyük bir güce sahipti.

Bir yıldan daha az bir dönem hüküm sürmüş olan sultanın akıbeti hakkında pek fazla bilgi yoktur.

Kaynakça

  1. 1 2 Cawley, Charles (2008-07) West Asia & North Africa, Chapter 5. Iran and Iraq. Seljukid Sultanat, Foundation for Medieval Genealogy TURKS.htm#_Toc179089990 (İngilizce)
  2. Hamdullah Müstevfî Kazvînî, (1362) (ed. Abdu'l-Hüseyin Nevâ'î) Târîh-i Güzîde, Tahran 1362 (Farsça)
Muizzeddin Melikşah
Doğumu: 1099/1100
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Berkyaruk
Büyük Selçuklu Sultanı
1105
Sonra gelen:
Muhammed Tapar
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.