Kutsal metin

"Kutsal Kitap" aramasının sonucunda bu sayfaya yönlendirilme yapılmaktadır. Hristiyan kutsal kitabı için bakınız: Kitab-ı Mukaddes.

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir önemi haiz olan yazı.

Tanım

Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır. Kağıt, deri, tablet veya benzeri malzemeler üzerine yazılmış olabilir; Yahudilikteki Tora gibi rulolar halinde olabilir veya Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'da görüldüğü gibi kitap haline getirilmiş olabilir.

Birçok dinin metinleri inananlarınca kutsal olarak görülür. Birçok din ve inanç hareketi kendi kutsal metinlerinin ilahi ya da inançla ilham alınmış olarak görmektedir. Tek Tanrı'ya inanan dinler ise genelde bu metinleri Tanrı'nın sözü olarak görmektedirler, ve bu metinlerin Tanrı'dan ilham aldığına inanırlar. İnanmayanlar bile, kutsal yazılardan bahsederken saygı ve gelenek açısından büyük harfle yazmaktadırlar. Başka bir bakış açısı da "Tanrı'nın sözü"nün Tanrı'nın verdiği söz gücü ile Cennet ve Dünya'nın varoluşuna gelmiştir, ve bu güç dengeyi tutmaktadır. Bu konsept Yunan Logos ve Çin Tao felsefelerinde de mevcuttur.

Devanagari ile yazılmış bir Rigveda yazması, 19. yüzyıl başları

Hinduizm'in RigVeda'sı MÖ 1500 ila MÖ 1300 yıllarında yazılmış, tarihin de en eski kutsal metinlerinden biri olmuştur. Zerdüştçülüğün Avesta'sı ise sözel olarak yazı öncesinde kullanılmıştır. Avesta dili ise, araştırmacılar tarafından MÖ 1000 civarlarında yerleştiği öngörülmüştür.

İlk basılıp halka topluca dağıtılan metin ise, MÖ 868 yılında yazılan Budizm'in kutsal metni Sutra (ya da Diamond Sutra)'dır.

Metinler

Asartu

Ayyavazhi

Bahailik

Birleşme Kilisesi

Budizm

Etrüsk mitolojisi

Falun Gong

Hinduizm

Hristiyanlık

Yeni Ahit metni içeren en eski papirüslerden biri (yaklaşık MS 90–160).

İslam

Bilinen en eski Kur’an mushafı, Taşkent, Özbekistan.

Swedenborgçuluk

Jainizm

Manikaeizm

Musevilik

Tanah'ın bir kısmı olan Tevrat'ın ruloları

Rastafarianizm

Ruhçuluk

Sabyanizm

Samaritanizm

Sihizm

Şinto

Taoizm

Telema

Yeni Çağ Dinleri

Zerdüştçülük

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.