Mormon Kitabı

Mormon Kitabı (İngilizce: Book of Mormon), inananları tarafından yaklaşık M.Ö. 2200'den M.S. 421'e kadar Amerika kıtasında yaşayan eski peygamberlerin yazılarını içerdiği kabul edilen Son Zaman Azizler hareketinin kutsal metindir. İlk olarak Joseph Smith tarafından Mart 1830'da yayımlandı.

Mormon Kitabı MÖ 600 - MS 400 yılları arasında yaşayan[1] Nefililer ve Lamanlılar adlı iki halkın başından geçenleri, onların arasındaki peygamberlerin kayıtlarını ve kehanetlerini içerir.

Kitapta yer alan bilgilere göre, bir zamanlar İsrail halkı, ahlaki açıdan bozulmuş ve Tanrının emirlerini yerine getirmeyen bir halk olmuştur. Ancak, Lehi adında ki bir adam diğer İsraillilerden farklı olarak Tanrının gözüne girmeyi başarabilmiştir. Tanrı, Lehi adında ki bu İsrailliden, ailesini de alıp bir kayığa binmesini emreder ve yolculuk o zamanlarda keşfedilmemiş olan Amerika kıtasına ulaşmalarıyla sona erer.

Amerikaya ulaşan Lehi ve ailesinden, Nefililer ve Lamanlılar olmak üzere iki büyük topluluk doğar. Kitaba göre, Nefi halkı, Tanrının emrini yerine getiren iyi bir toplulukken, Lamanlılar ise Tanrıya ve onun kurallarına sadık olmayan kötü bir topluluktur. Kayıtlarda yer alan bilgiye göre, Lamanlılar, Nefililere savaş açmış ve onlardan Moroni adında ki bir adam haricinde hepsini yok etmiştir. Mormon kitabı, Lamanlılardan kaçmayı başarabilen Moroni adında ki bu kişinin, geçmişten kendi zamanına kadar süregelen olayları anlatmasından oluşmaktadır. Ayrıca, günümüzde ki Mormonlar tarafından, Kızılderililerin Lamanlıların şimdi ki çocukları olduğu kabul edilmektedir.

Joseph Smith, Mormon'un kendi sözlerini Altın Levhalara kaydettiğini ve Moroni'nin tamamladığı bu altın levhalarını bulduğunu söylemiştir. Günümüzde ki Mormon Kitabı da, bu levhalarda ki yazıtların Joseph Smith tarafından çevrilmesiyle oluşmuştur. Ayrıca, kitap dört ayrı levhanın birleşiminden oluşmaktadır.

Kitapta toplam 15 ayrı bölüm mevcuttur. Bu bölümlerin biri haricinde diğer hepsi, o bölümü yazan kişinin adını taşımaktadır.[2] Öbür yandan, birçok Hristiyan bu kitabın Yeni Ahit'e ekleme olduğunu düşünüp kitabı kabul etmezler. Joseph Smith'in anlattıklarına göre Moroni adlı bir melek, ona Mormon'un yazdığı bu levhaların nerede olduğunu göstermiştir. Mormon Kitabı'na inanan Mormonlar da Amerika'nın doğusundan batısına göç ederek Utah eyaletini kurmuşlardır.[3]

Joseph Smith, dilini daha önce hiç bilmediği bu Amerikan yerlilerinin Altın Levhalarda ki yazıtlarını ''Tanrının sınırsız gücü sayesinde'' İngilizceye üç ayda çevirdiğini söylemiştir. Ayrıca kitabın başına hem kendisinin ve hemde Altın Levhaları gören üç şahidin de tanıklarını eklemiş ve Mormon Kitabı ilk olarak 584 sayfa olarak yayımlanmıştır.

Mormon kitabı, Türkçeye ilk kez 1906 yılında çevrilmiştir. Son olarak, 2001 yılında da günümüz Türkçesi için yeniden düzenlenmeye gidilmiştir.[4]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.