Komünist sembolizm

Komünist sembolizm, komünizmin kullandığı semboller ve genel olarak komünizmi temsil ettiği düşünülen öğelerin toplamına verilen isimdir. Komünist sembolizm genellikle bir ülkenin sanayi işçilerini ve/veya çiftçilerini temsil eden semboller barındırır.


Sıklıkla bu semboller, beş köşeli yıldız (pentagram) ile birlikte sarı renkte, devrimi temsil eden kırmızı bir zemin üzerinde bulunurlar. Örneğin Sovyetler Birliği Bayrağı üzerinde, kırmızı üstüne sarı çizgilerle çizilmiş bir kırmızı yıldız ile sarı orak ve çekiç bulunurdu. Vietnam, Çin, Angola ve Kongo-Brazzaville bayraklarında da komünist yönetim dönemlerinde benzer semboller kullanılmıştır.

Orak ve çekiç bir tür pan-komünist sembol halini almış, dünya çapında komünist partilerin çoğunun bayraklarında yer almıştır.

Diğer komünist partilerden biraz daha farklı bir şekilde Kore İşçi Partisi'nin bayrağında sanayi işçilerini temsil eden çekicin yanı sıra, tarım işçilerini temsil eden bir çapa ve entelijansiyayı temsil eden bir fırça bulunmaktadır (Orak, çekiç ve yazı fırçası).

Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in portresi de sembolleştirilerek yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

İlgili maddeler

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.