Julius Caesar (oyun)

Julius Caesar

Julius Caesar'ın ÖldürülmesiRessam:Karl Theodor von Piloty

Julius Caesar'ın Öldürülmesi
Ressam:Karl Theodor von Piloty
Yazar William Shakespeare
İlk gösterim 1599
Ülke İngiltere
Orijinal dil İngilizce
Tür 5 Perdelik Tarihsel Trajedi
Zaman ve mekân Antik Roma

Julius Caesar tanınmış İngiliz oyun yazarı William Shakespeare tarafından 1599'da yazılmış beş perdelik bir trajedidir.

Tarihin en ünlü suikastlarından birisini, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın katlini ele alan oyun, Shakespeare ‘in antik Roma tarihini konu alan ve "Roma oyunları" diye anılan üç oyunundan ilkidir (diğerleri Coriolanus ile Antonius ve Kleopatra). Antik Yunan tarihçi Plutarkhos'un ünlü Roma ve Yunan büyüklerini karşılaştıran, 1579’da Thomas North tarafından İngilizce’ye çevrilmiş Paralel Yaşamlar adlı eseri oyuna kaynaklık etmiştir.[1]

Oyunun ilk defa 1599'da Shakespeare tarafından sahnelendiği, Globe Tiyatrosu’nda sahnelenen ilk veya ikinci eser olduğu düşünülür[2]

1623'te kitap olarak basılmış ve Birinci Folyo adı ile bilinen bu yayın, bütün diğer baskılara kaynak olmuştur.

Julius Caesar birinci folio' edisyonu baş sayfası

Oyun, ünlü Roma devlet adamı Julius Caesar'' (Jül Sezar)'ın adını taşısa da oyun kişileri arasında en önemli karakter o değildir. Julius Ceasar, oyunun sadece ilk üç perdesinde görülür ve üçüncü perdenin ilk sahnesinde ölür. Oyunun asıl kahramanı Marcus Junius Brutus'tur. Oyun, Brutus'un çok değer verdiği şeref, vatanseverlik ve dostluk prensiplerinin birbiri ile çelişmesi ve kişinin bu tür çelişkileri nasıl uzlaştırıp karar verebileceği üzerinedir.

Konu özeti

Oyunun konusu, Roma Cumhuriyetinde son büyük lider olan ve Roma Senatosu tarafından diktatör olması kabul edilmiş edilen Julius Caesar'ın bir komplo sonucu katledilmesi ve bu siyasal katlinin ortaya çıkardığı çok ciddi sonuçlardır. Ülkede daha demokratik bir sistem arzualayan bazı Romalı senatörler, Julius Ceasar’ın yönetiminin Roma vatandaşlarını köleleştireceğinden endişe ederler ve acımasız bir diktatör olarak gördükleri Sezar’dan kurtulmanın tek yolunun onu öldürmek olduğunda görüş birliğine varırlar. Suikastçilerden birisi Sezar’ın çok yakını olan Marcus Brutus’tur. Ceasar’ın öldürülmesi bir iç savaşa yol açar ve gerek Brutus, gerekse diğer suikastçilerden oyunun sonunda bir şekilde suikastin intikamı alınır.

Karakterler

 • Julius Caesar
 • Octavius Caesar - Julius Caesar'ın ölümünden sonraki triumvirlerden biri
 • Marcus Antonius - Julius Caesar'ın ölümünden sonraki triumvirlerden biri
 • M. Aemilius Lepidus - Julius Caesar'ın ölümünden sonraki triumvirlerden biri
 • Cicero - Senatör
 • Publius - Senatör
 • Popilius Lena- Senatör
 • Marcus Brutus - Julius Caesar'a suikast için kurulan komplo grubu üyesi
 • Cassius - Julius Caesar'a suikast için kurulan komplo grubu üyesi
 • Casca - Julius Caesar'a suikast için kurulan komplo grubu üyesi
 • Trebonius - Julius Caesar'a suikast için kurulan komplo grubu üyesi
 • Ligarius - Julius Caesar'a suikast için kurulan komplo grubu üyesi,
 • Decius Brutus - Julius Caesar'a suikast için kurulan komplo grubu üyesi,
 • Metellus Cimber - Julius Caesar'a suikast için kurulan komplo grubu üyesi,
 • Cinna - Julius Caesar'a suikast için kurulan komplo grubu üyesi
 • Flavius - Tribün
 • Marullus - Tribün
 • Artemidorus - Knidos'lu bir sofist filazof
 • Bir kahin veya falcı
 • Cinna - bir sair , komploya dahil degildir
 • Lucilius,
 • Titinius,
 • Messala - Brutus ve Cassius'un arkadaşı
 • Genç Cato - Brutus ve Cassius'un arkadaşı
 • Volumnius - Brutus ve Cassius'un arkadaşı
 • Varro - Brutus'ün uşağı
 • Clitus - Brutus'ün uşağı
 • Claudius - Brutus'ün uşağı
 • Strato - Brutus'ün uşağı
 • Lucius - Brutus'ün uşağı
 • Dardanius - Brutus'ün uşağı
 • Pindarus - Cassius'un uşağı
 • Kalpurnia - Caesar'ın karısı
 • Portia - Brutus'un karısı

Film uyarlamaları

Türkçeye çeviriler

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.