Hakkı Behiç Bayiç

Hakkı Behiç Bayiç
TBMM Dahiliye Umuru Vekili
Görev süresi
17 Temmuz 1920 - 4 Eylül 1920
TBMM Reisi Mustafa Kemal Atatürk
Yerine geldiği Cami Baykut
Yerine gelen Nazım Resmor
TBMM Maliye Vekili
Görev süresi
25 Nisan 1920 - 17 Temmuz 1920
TBMM Reisi Mustafa Kemal Atatürk
Yerine geldiği Yeni makam
Yerine gelen Ahmet Ferit Tek
Türkiye Büyük Millet Meclisi
1. dönem milletvekili
Seçim Bölgesi 1920 – Denizli
Kişisel bilgiler
Doğum Hakkı Behiç
1886
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 12 Ekim 1943 (57 yaşında)
Ankara, Türkiye
Partisi Türkiye Komünist Fırkası (1920)
Bitirdiği okul Mekteb-i Mülkiye
Mesleği Bürokrat, Siyasetçi

Hakkı Behiç Bayiç (1886, İstanbul - 12 Ekim 1943, Ankara), TBMM 1. dönemde mebusluğu ve bu dönemde kurulan I. İcra Vekilleri Heyeti'nin ilk aylarında vekillik görevi yapmış bir Türk siyaset adamıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın 1920 sonunda taktik mülahazalarla kurdurduğu Türkiye Komünist Fırkası'nın umumî kâtipliğini yapmış olması ile tarihe geçmiştir.

1886 yılında İstanbul'da Çerkes kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1905 yılında Mülkiye Mektebi'ni bitirdikten sonra, Maliye Nezareti Muhasebe Kalemine girdi. 1909-1917 yılları arasında çeşitli yerlerde tahrirat müdürlüğü, vilayet mektupçuluğu, sonra da Bilecik'te mutasarrıflık yaptı. 1917 yılında mutasarrıf olarak bulunduğu Akka'nın İngilizlerce işgal edilmesi üzerine İstanbul'a döndü. 1919 yılında Anadolu'ya geçti ve Denizli temsilcisi olarak Sivas Kongresi'ne katıldı.

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na ve 1920 yılında TBMM'ye Denizli milletvekili olarak girdi. I. İcra Vekilleri Heyeti'nde önce 25 Nisan 1920 tarihinde Maliye Vekilliği, sonra da 17 Temmuz 1920 tarihinde Dahiliye Vekilliği'ne seçildi. Sol eğilimli olduğu bilindiğinden hakkında kısa sürede sekiz sözlü soru ve dört gensoru önergesi verilmesi üzerine 4 Eylül 1920 tarihinde görevinden istifa etti. Aynı yıl Yeşil Ordu Cemiyeti'nun dağıtılmasından sonra, 18 Ekim 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın kurdurduğu Türkiye Komünist Fırkası'nın umumî kâtipliğine getirildi. Fırkanın yayın organı Yeni Gün Gazetesi'nin de başyazarlığını yaptı. Türkiye Komünist Fırkası kuruluşunun üçüncü ayında dağıldı. 1923 yılına kadar sürdürdüğü mebusluk görevinden sonra siyasetten çekildi ve emekli hayatı yaşadı. 12 Ekim 1943 tarihinde Ankara'da öldü.

Kaynakça

Siyasi görevi
Önce gelen:
Cami Baykut
TBMM Dahiliye Umuru Vekili
17 Temmuz 1920 - 4 Eylül 1920
Sonra gelen:
Nazım Resmor
Önce gelen:
Yeni makam
TBMM Maliye Vekili
25 Nisan 1920 - 17 Temmuz 1920
Sonra gelen:
Ahmet Ferit Tek
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.