Görme

Görme, göz veya benzeri bir organ aracılığıyla varlıkların renklerini ve şekillerini ayırt etmeyi sağlayan fizyolojik süreç.[1] Canlıların ışık uyarılarına verdiği biyolojik tepkiye fotoresepsiyon denir. Fotoresepsiyon, görme organındaki ışığa duyarlı fotoreseptör denen alıcıların ışığı farketmesi ile başlayan mekanizmadır.[2]

Dünyadaki milyonlarca canlı türünün görme kabiliyetleri birbirlerinden farklılıklar arzeder. Örneğin yassı solucan sadece ışık kaynağının yönünü yaklaşık olarak tespit etmeye yarayan birkaç fotoreseptöre sahiptir. İnsan gözü ise, sahip olduğu 100 milyon civarı fotoreseptör ile, 1 dakikalık açı (1 derecenin 1/60'ı) hassasiyetinde yön analizi yapabilir ve çözünürlüğü yassı solucandan 4.000 kat daha yüksektir.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "vision." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.
  2. 1 2 "photoreception." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.