Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku

AB’nin ortak rekabet politikasının temel amacı, rekabeti bozduğuna inanılan eylemleri engelleyerek, piyasa güçlerinin hakim olduğu, iyi işleyen bir Avrupa iç pazarının oluşmasını sağlamaktır. Piyasa ekonomisi mekanizmalarının daha sağlıklı işlemesini amaçlamaktadır.

AB rekabet politikası Amsterdam Antlaşmasının 81-89. maddelerine dayanmaktadır. Bu maddeler iki bölüme ayrılmıştır: Birinci bölüm, şirketlere ilişkin kurallar içermektendir. İkinci bölümde ise, üye devletler tarafından yapılan devlet yardımlarını düzenlemektedir.


This article is issued from Vikipedi - version of the 12/14/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.