İş döngüsü

İş döngüsü, iktisadi döngü veya konjonktür devresi, iktisadi etkinlik veya üretimde birkaç ay veya yılı aşan iktisadi dalgalanmaları belirtmek için kullanılan terim.

Bu dalgalanmalar uzun süreli bir büyüme eğilimi sırasında meydana gelir ve tipik olarak nispeten hızlı iktisadi büyüme zamanları ile durgunluk veya gerileme zamanları (resesyon) arasında zamanla değişimler gösterir.[1]

Bu dalgalanmalar, sıklıkla gerçek gayri safi yurtiçi hasıladaki büyüme oranları kullanılarak ölçülmektedir. "Döngü" teriminin kullanılmasına rağmen, iktisadi etkinlikteki bu dalgalanmalar mekanik veya öngörülebilir periyodik bir kalıp izlemez.

1860 yılında, Fransız iktisatçı Clement Juglar 8 ila 11 yıl süren iktisadi döngülerin varlığını belirlemiştir.[2][3] Ardından Avusturyalı iktisatçı Joseph Schumpeter dört aşamalı bir döngü olduğunu öne sürmüştür: (1) büyüme (üretim ve fiyatlarda artış, düşük faiz oranları); (2) kriz (borsa çökmüş ve firmaların çoğu iflas etmiş); (3) resesyon (üretim ve fiyatlarda düşüş, yüksek faiz oranları); (4) düzelme (fiyat ve gelirlerdeki düşüş nedeniyle borsada düzelme). Bu modelde düzelme ve gelişme, üretkenlik, tüketici güveni, toplam talep ve fiyatlardaki artış ile ilişkilidir.

1946 yılında Arthur F. Burns ve Wesley C. Mitchell adlı iktisatçılar, günümüzdeki standart iş döngüsü tanımını Measuring Business Cycles adlı kitaplarında yazmıştır.[4]

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. s. 57,310. ISBN 0-13-063085-3. http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4.
  2. M. W. Lee, Economic fluctuations. Homewood, IL, Richard D. Irwin, 1955.
  3. Korotayev AV, Tsirel SV. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis]. Structure and Dynamics. 2010. Vol.4. #1. P.3-57. Tam metin
  4. A. F. Burns and W. C. Mitchell, Measuring business cycles, New York, National Bureau of Economic Research, 1946.

Ek kaynaklar

Christopher J. Erceg. "monetary business cycle models (sticky prices and wages)." Abstract.
Christian Hellwig. "monetary business cycles (imperfect information)." Abstract.
Ellen R. McGrattan "real business cycles." Abstract.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.