Ziya Müezzinoğlu

Ziya Müezzinoğlu (1919, Kayseri, Türkiye - 13 Haziran 2020[1]), Türk siyasetçi.

Hayatı

Tüccar Sayit Ali Müezzinoğlu'nun oğludur. 1938 yılında Kayseri Lisesi'nden, 1942 yılında Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olmuştur. 3 Mart 1943 tarihinde Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanarak Maliye Teftiş Kurulu'na girmiş, 1946 yılında Maliye Müfettişi olmuştur. Maliye Müfettişliği sırasında 1951 yılında staj için bir yıl süreyle Federal Almanya'ya gönderilmiştir. Mart 1955'te Hazine Genel Müdürlüğü Müşavirliğine atanarak Maliye Müfettişliğinden ayrılmış, daha sonra Hazine Genel Müdürlüğü (1959-1960) ve Hazine Genel Müdürlüğü ve MİT Genel Sekreterliği (1960-1961), Kurucu Meclis Üyeliği (1961), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği (1961-1962), Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı (1962-1964), Bonn Büyükelçiliği (1964-1967), AET Daimi Temsilciliği (1967-1971) yapmıştır. Ocak 1967'de Ortak Pazar nezdinde Büyükelçi unvanıyla Daimi Temsilciliğe getirilmiş, 22 Mayıs 1972 tarihinde Maliye Bakanlığına atanmıştır. Daha sonra politikaya atılmış ve 1977-1978 döneminde tekrar Maliye Bakanı olmuştur. TEMAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olup, Fransızca, Almanca, İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" unvanına sahip bulunmaktadır.[2]

Basılmış Eserleri

  1. Para Reformuna Müteallik Alman Mevzuatı ve Memleketimizi İlgilendiren Cepheleri (Etüd) (1952)
  2. İsviçre Devlet Bütçesi (Etüd) (1953)
  3. İki Türkiye Anılar (2016)

Kaynakça

Siyasi görevi
Önce gelen:
Nevzat Cihat Bilgehan
Türkiye Maliye Bakanı
5 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979
Sonra gelen:
İsmet Sezgin
Önce gelen:
Halil Başol
Türkiye Ticaret Bakanı
21 Haziran 1977 - 21 Temmuz 1977
Sonra gelen:
Agah Oktay Güner
Önce gelen:
Sait Naci Ergin
Türkiye Maliye Bakanı
22 Mayıs 1972 - 15 Nisan 1973
Sonra gelen:
Sadık Tekin Müftüoğlu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.