Zimmerwald Konferansı

Zimmerwald Konferansı İsviçre'nin Zimmerwald şehrinde 5 Eylül ve 8 Eylül 1915' tarihleri arasında toplandı. İkinci Enternasyonal'de devrimci sosyalistlerle reformist sosyalistler arasındaki koalisyonun sonunun başlangıcını gören uluslararası bir sosyalist konferanstı.

Konferansta Rusya, Polonya, İtalya, İsviçre, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Norveç gibi ülkelerden 38 tane temsilci vardı. (Aslında Zimmerwald Konferansı'na hiç Norveçli katılmadı ancak İsveçli sosyalist Ture Nerman Norveç'i temsil etti.) Konferansın arefesinde V. I. Lenin, Robert Grimm tarafından başı çekilen merkez ve merkez eğilimli konferansın çoğunluğunu oluşturan "Zimmerwald merkez" grubuna karşı muhalif olarak "Zimmerwald Solu" diye küçük bir enternasyonalist sosyalist grup örgütledi.

Konferansta tartışılan ana sorun I. Dünya Savaşı süresince proleteryanın barış için mücadelesiydi. Buna ilişkin olarak üzerinde tartışılan konular;

  • I. Dünya Savaşı'nın yayılmacı karakteri
  • Sosyal şovenizm

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.