Zeyve Höyük

Arkeolojik Höyük
Adı: Zeyve Höyük
il: Niğde
İlçe: Ulukışla
Köy: Porsuk
Türü: Höyük
Tahribat:
Tescil durumu:
Tescil No ve derece:
Tescil tarihi:
Araştırma yöntemi: Kazı

Zeyve Höyük, ya da çoğu kaynakta Porsuk Höyük, Niğde ilinin Ulukışla ilçesinde Porsuk köyü sınırları içerisinde yer alan bir höyüktür. İlçenin Darboğaz köyüne kabaca 4 km. mesafededir.[1] Kapadokya'nın bu güney yerleşimi, Toroslar'daki gümüş ve kurşun yataklarına yakınlığıyla Suriye - Mezopotamya ile Anadolu arasındaki önemli bir güzargahta yer almaktadır. Diğer yandan Hitit İmparatorluğu sonrası birbirini izleyen Demir Çağı tabakalarını barındırmaktadır.[2]

Kazılar

J. Mellaart tarafından saptanan höyükte Prof. Dr. Oliver Pelon başkanlığında 1969-1977 yılına kadar kazılar yapılmıştır. Daha sonra 1985 yılında yeniden başlayan kazılar günümüze kadar sürdürülmüştür.[3] Hali hazırda kazılara D. Beyer başkanlık etmektedir.[1]

Tabakalanma

Kazı çalışmalarında Hitit İmparatorluğu (MÖ 1.800-.1000[4]), Geç Demir Çağı ve Roma Dönemi yerleşmelerini göstermektedir. Höyükteki IV. ve III. tabakalar Demir Çağı tabakalarıdır.[1]

Buluntular

Demir Çağı yerleşiminin etrafının sağlam bir sur hattı ile çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Bu tabakalarda (IV. ve III.) bulunan seramikle Kilikya Demir Çağı ile yakından ilintili bulunmuştur. Dışarıdan gelen seramikler az sayıda olmakla birlikte bunlar Frig, Güneybatı Anadolu ve Rodos seramikleridir.[1]

Değerlendirme

Kazılarda elde edilen sonuçlara göre Erken Demir Çağı yerleşimi, MÖ 13. yüzyıla tarihlenen Hitit yerleşiminin hemen üzerine inşa edilmiştir. Bu durum, Erken Demir Çağı yerleşiminin, Hitit yerleşimini yıkanlar tarafından kurulmuş olduğunu düşündürmektedir.[1]

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 TAY – Yerleşme Dönem Ayrıntıları
  2. Dominique BEYER, Zeyve Höyük (Porsuk) – The Excavations 2004 27. Kazı Sonuçları Toplantısı Sh.: 65
  3. 10. Arkeometri Sonuçları Toplantısı
  4. Niğde Valiliği
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.