Zermelo-Freankel küme teorisi

Zermelo-Freankel küme teoeisi, soyut matematikte, seçim beliti ile birlikte kısaca ZFC diye anılan toplam 9 belitten oluşan küme kuramı'dır. Seçim belitini katmaksızın kısaca ZF olarak anılır. Küme ve öğesi olmak terimlerinin tanımsız kabul edildiği biçimsel dizge 1930'da Zermelo tarafından ortaya atıldı[1].

Kaynakça

  1. E. Zermelo, "Über Grenzzahlen und Mengenbereiche." Fund. Math. 16, 29-47, 1930.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.