Zemin mekaniği

Zemin mekaniği, zemin davranışlarını inceleyen zemin fiziği ve mühendislik mekaniğinin bir dalıdır. Zemin akışkanların (genellikle hava ve su) ve tanelerin (genellikle kil, silt, kum, ve çakıl) heterojen karışımını içerdiğinden akışkanlar mekaniği ve katı cisim mekaniğinden ayrılır. Ancak zemin ayrıca organik katılar ve diğer maddeleri de içerebilir.[1][2][3][4] Kaya mekaniğinin yanı sıra zemin mekaniği, bir inşaat mühendisliği alt disiplini olan geoteknik mühendisliği ve jeoloji alt disiplini olan mühendislik jeolojisinin teorik temellerinin analizini de sağlar.[5]

Pisa Kulesi – zeminin deformasyonuyla oluşan bir problem örneği.

Zeminleri sınıflandırmak için yapılması gereken deneyler

 1. Su muhtevası ölçümü. Arazideki su muhtevasını kaybetmemiş numunelerde ölçülmelidir. İnce daneli zeminler için çok önemlidir.
 2. Dane çapı dağılımı
  1. Mekanik elek.
  2. Hidrometre. Kil ve silt yüzdesini bulmak amacı ile yapılır. Sıvılaşma analizlerinde kil ve silt yüz-desini bilmek gerekir. Hidrometre deneyinde, 200 nolu eleğin altına geçen zeminler su içerisinde çöktü-rülür ve çökme hızına bağlı olarak dane çapı-% geçen grafiği çizilebilir.
 3. Kıvam Limitleri.
 4. SIKIŞTIRMA DENEYLERİ.
  1. Standart proktor kompaksiyon deneyi: 2.5 kg. tokmak, 30 cm. yükseklikten düşürülerek, D=10 cm.,

H=11.6 cm. olan silindirik ve V=944 cm3 hacmındaki zemin 3 tabaka halinde 3 x 25 = 75 darbe ile sıkıştırılır. Uygulanan enerji 590 kJ/m3 tür.

  1. Modifiye proktor kompaksiyon deneyi: 4.5 kg. tokmak, 45 cm. yükseklikten düşürülerek, D= 10cm.,

H=11.6 cm. olan silindirik ve V= 944cm3 hacmındaki zemin 5 tabaka halinde 5 x 25 = 125 darbe ile sıkıştırılır. Uygulanan enerji 2700 kJ/m3 tür

 1. Konsolidasyon
 2. Mukavemet deneyleri
  1. Serbest basınç
  2. Kesme kutusu
  3. Üç eksenli basınç deneyleri

Kaynakça

 1. Mitchell, J.K., and Soga, K. (2005) Fundamentals of soil behavior, Third edition, John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-471-46302-3.
 2. Santamarina, J.C., Klein, K.A., & Fam, M.A. (2001). Soils and Waves: Particulate Materials Behavior, Characterization and Process Monitoring. Wiley. ISBN 978-0-471-49058-6..
 3. Powrie, W., Spon Press, 2004, Soil Mechanics – 2nd ed ISBN 0-415-31156-X
 4. A Guide to Soil Mechanics, Bolton, Malcolm,Macmillan Press, 1979. ISBN 0-333-18931-0
 5. 9780415304023 Fang, Y., Spon Press, 2006, Introductory Geotechnical Engineering
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.