Zeki Arif Ataergin

Zeki Arif Ataergin (d. 1896, İstanbul - ö. 5 Ocak 1964, İstanbul), Türk besteci ve hukukçu.

Babası ünlü bestekâr kanuni Hacı Arif Bey'dir. Vefa Sultanisi ve Mekteb-i Hukuk'tan mezun olarak bir süre avukatlık, hâ­kimlik ve savcılık gibi görevlerde bulun­du. Devrinin tanınmış hukukçularından olan Zeki Arif Bey asıl şöhretini musiki sahasında kazanmış babası ile katıldığı çeşitli mûsiki top­lantılarında Tanburî Cemil Bey, Kemençeci Vasilaki, Ûdî Nevres, Kaşıyarık Hüsâmed- din, Hâfız Şehlâ Osman gibi zamanın ün­lü müzisyenlerinden esinlenmiştir.

Peşrev, saz semâisi, bes­te, ağır semâi, yürük semâi, şarkı, tev- şîh, durak ve ilâhi formlarında 200'ün üzerinde eser besteleyen ünlü besteci Zeki Arif Ataergin 5 Ocak 1964'te İstanbul'da vefat etmiş, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.