Zaralızade Feyzullah Paşa

Bu maddenin konusunun kayda değerlik yönergelerini (kişiler, kitaplar, organizasyonlar ve şirketler, okullar, müzik, web içeriği, filmler, tiyatro oyunları, TV programları) sağlamadığı düşünülmektedir.

Konudan bağımsız ve güvenilir kaynaklar kullanarak maddeyi geliştirebilir ve kayda değer olduğunu ispat edebilirsiniz. Maddenin kayda değerliği kanıtlanamazsa maddenin silme politikası gereğince hızlı silinmesi veya kayda değerliği tartışmalı ise silinmeye aday gösterilmesi yerinde olacaktır.

Bu madde eylül 2016 tarihinden bu yana işaretli olarak durmaktadır.

Zâralızâde Feyzullah Paşa, Osmanlı devlet adamı, vezir.

Zâralı Osman Paşa'nın oğludur. Sivas bölgesinde asayişin sağlanmasında büyük hizmetleri bulunmuştur. 1761'de Diyarbekir valiliğine nakledilmiştir. 1765'te Ahmet Paşa'nın katli ile görevlendirilmiştir.[1] 1765'te Sivas, 1767'de Konya, 1768'de Alâiye, Hanya ve daha sonra Anadolu valisi olup 1769 senesinde harbe vaktinde yetişememesi üzerine vezirliği geri alınmıştır.[2] Sürgün olarak gönderildiği Dimetoka'da vefat etmiştir.[3]

Kaynakça

  1. Süleyman Duygu, Yozgat Tarihi ve Çapanoğulları, İstanbul, 1953, s, 16-17
  2. Uzunçarşılı, İ.Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s,168
  3. Şemdanizâde Fındıklı Süleyman, Şemdanizâde Tarihi, IIA, s, 18, 58, IIB, s,16, 19
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.