Zaporijya Siçi

Zaporijya Siçi (Ukraynaca: Запорізька Січ, Zaporiz'ka Siç), günümüzde Kakhovka Rezervuarı civarında 16. ile 18. yüzyıllar arasında var olmuş askeri yerleşmeler grubuydu. Bölge aşağı Dinyeper nehrini kapsamaktaydı. Sovyet döneminde barajların inşa edilmesinden sonra bu bölge sular altında kalmıştır.

Rusya İmparatorluğu (1751) egemenliği altında Kazak Hetmanlığı ve Zaporijya Kazaklarının toprakları.

Bu Siç toplulukları çeşitli dönemlerde tahrip edilmiş ve 1775'e kadar tekrar tekrar inşa edilmişti. Nihayet 1775'te II. Katerina'nın emriyle Siç kesin şekilde dağıtılınca Nova Siçi'nin Kazakları Tuna nehrinin delta bölgesine taşınıp orada Tuna Siçin'ni oluşturmuştur. Bütün butopluluklardan tekil olarak Siç olarak bahsedilir. Siç, bir Kazak askeri oluşumu olan Zaporijya Host'unun (Kiş) idari merkeziydi. Tahminlere göre ilk tahkimat, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde bulunan Dinyeper nehrinin ortasında bulunan Hortitsiya adasında inşa edilmişti.

Zaporijya Siçi terimi ayrıca Zaporojya Kazakları'nın tüm askeri ve idari örgütlenmesine değinmek için kullanılırdı.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.