Zaman etki alanı

Zaman etki alanı; ekonomik veya çevresel verilerin matematiksel fonksiyonlarının, fiziksel sinyallerinin veya zaman serilerinin zamana göre analizi.

Sinyal veya fonksiyonun değeri tüm gerçek sayılar, sürekli zaman için veya ayrık zaman durumunda çeşitli ayrı örneklerde bilinir. Osiloskop, zaman alanındaki gerçek dünya sinyallerini görselleştirmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Bir zaman alanı grafiği, bir sinyalin zamanla nasıl değiştiğini gösterirken, bir frekans alanı grafiği, bir frekans aralığı boyunca verilen her bir frekans bandı içinde sinyalin ne kadar olduğunu gösterir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.