Zagreus

Zagreus. Zeus ile Persephone'nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone'a yaklaşmış ve birlikteliklerinden Zagreus doğmuştur. Zagreus, yunan mitolojisinin tanınmayan, ama insanların varlığı adına önemli bir tanrıdır, çünkü insanların yaratılmasında, onun rolünün büyük olduğu söylenir.

Yılan şeklindeki Zeus ve Persephone

Zeus, kız kardeşi Demeter ile birlikte olur ve bu birliktelikten Kore doğar (Kore, ileride Hades ile evlendikten sonra Persephone adını alacaktır). Kore çok güzel ve alımlı, melankolik, münzevi ve gizemlidir. Zeus, kızı Kore’ye aşık olur ve yılan kılığında ona sahip olur. Kore, Zagreus’a hamile kalır. Kore’yi bilhassa çok seven Zeus, oğlunu da çok sever ve mirasçısı olmasını ister. ''Benim bütün iktidarım, zenginliğim, kabiliyetim ve bilgim onun olsun“ buyurur.

Zeus’un birlikte olduğu bütün kadınları ve bu kadınlardan doğan bütün çocukları kıskanan Hera; Zeus’un, kendisinden olmayan bu çocuğa bu kadar önem vermesine dayanamaz. Bunu hisseden Zeus, Zagreus’u bir mağarada saklar ve çocukken kendisini de koruyan Kuretler’e emanet eder. Bunun üzerine Hera, Titanlar’a Zagreus’u bulup öldürmeleri emrini verir.

Titanlar her yerde Zagreus’u aradıktan sonra onu saklandığı mağaradan bulup çıkarırlar. Kuretler bile Titanların, bu küçük yavrunun üstüne atlayıp onu parçalamalarına, parçalarını yemelerine mani olamaz. En çok sevdiği oğlunun ölümüne sinirlenen Zeus, Titanların üzerine şimşeklerini savurur ve onları yakar, geride bir kül yığını kalır.

Bu küller iki temel öge barındırır:

Zagreus: iyilik, güzellik, sevgi Titanlar: kötülük, çirkinlik, gaddarlık

Bu küller yerde yığılı iken üzerilerine yağmur yağar ve çamur oluşturur. Bir Titan olan Prometheus gelir ve bu çamurdan insanı yaratır. Bu hikâye, insanların içinde neden hem iyiliğin hem kötülüğün olduğunu açıklar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.