Zağarcıbaşı

Zağarcıbaşı, Yeniçeri Ocağının 64.Ortasını oluşturan çoğu yaya yaklaşık olarak 400 kişilik birlikti. Hünkarın av köpeklerine bakardı. Padişahların av alışkanlıklarından vazgeçmesi sonucu merasim işlerine bakmaya başladılar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.