Zülfikar Paşa

Zülfikar Paşa'nın "Mükaleme Takriri" (Viyana Sefaretnâmesi) (1688-1692)

Zülfikar paşa 2. Süleyman’ın tahta çıkışını bildirmek için Rumeli beylerbeyi payesiyle Viyana’ya elçi olarak gönderilmiş ve sefaretnamesini de bu süre zarfında kaleme almıştır. Zülfikar Paşa, Avusturya –Osmanlı savaşı devam ederken elçi olarak gittiği için Viyana da dört yıl boyunca esir hayatı sürmüştür. Sefaretname de bu olaylar etkili bir şekilde anlatılmaktadır. Zülfikar Paşa Sefaretnameleri bizim kütüphanelerimizde bulunmamaktadır. İki nüsha vardır biri Münih’te diğeri ise Viyana’da bulunmaktadır. Bu sefaretname üzerine bir doktora tezi bulunmaktadır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/28/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.