Yunanistan'da siyaset

Yunanistan'da siyaset, çok partili parlamenter temsilî demokratik cumhuriyet çerçevesinde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanı devletin, başbakan ise hükûmetin başıdır. Yürütme erki hükûmet tarafından yerine getirilmekte olup yasama erki ise hem hükûmet hem de tek meclisli bir parlamento tarafından yerine getirilir. Yargı ise yürütme ve yasamadan bağımsızdır.

Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
Yunanistan
devlet yapısı

1974'te demokrasiye yeniden geçilmesi ile 2010'larda hükûmetin borç krizine kadar parti sistemine liberal muhafazakâr Yeni Demokrasi (NFR) ile sosyal demokrat Panhelenik Sosyalist Hareket hakimdi.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.