Yunanistan'ın illeri

Yunanistan'da 1 Ocak 2011 de uygulanmaya koyulan Kallikratis Planı reformları adı verilen yörel ve yerel yönetim reformları ile lağvedilen eski ana yörel yörel birimlerine "nomos" (Yunanca: tekil "νομοί", okunma "nomoi", çoğul "νομός" okunma "nomós") veya "Yunanistan ili" adı verilmekte idi.

Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
Yunanistan
devlet yapısı

2010'da hazırlanan ve 2011 başında uygulamaya giren Kallikratis reformlarindan sonra Yunanistan hiyerarşik üç düzeyde yörel-yerel yönetim kurumlarına ayrılmıştır. Reformdan sonra birinci en üst düzeyde (bazen "periferi" adı verilerek) Yunanistan İdari Bölgeleri kurulmuştur. Yunanistan İdari Bölgeleri için 13 tane "bölge" ve 1 tane "özerk bölge" kurulmuştur. Bu en üst düzeydeki Yunanistan İdari Bölgesi Türkiye'de yeniden kurulmakta olan "Büyük Şehir" yörel yönetiminin karşıtıdır. Yunanistan'da 2011 Kallikratis Planı reformuyla kurulan ikinci düzeyde olan ve "İdari Bölge" altında bulunan yörel idare kurumları "Bölgesel Birim" olarak adlandırılmaktadır ve bunlar 74 tanedir. Yunanistan yörel-yerel yönetiminde yapılan 2011 Kallikratis Planı reformundan sonra "üçüncü düzeyde" yörel idare olarak ve "Yunanistan Bölgesel Birimleri" altında Yunanistan Belediyeleri bulunmaktadır ve bunlardan 325 tane bulunmaktadır. 2011 Kallikratis Planı reformuna göre "Yunanistan Belediyeleri" yerel şartlar ve tercihe göre iki değişik şekilde olabilmektedir: "yerel kominiteler" veya "belediye birimleri". Bunlardan "belediye birimleri" eski şehirsel yerleşimlerdeki "belediyeler" olup bu belediye birimleri altında yine yerel tercihe göre "belediye kominiteleri" kurulabilmektedir.

2011 Kallikratis Planı reformlarına göre Yunanistan'ın eski yörel idari kurumları ve bu kurumların içlerinde organizasyon şekilleri, özellikle "nomos" adlı "Yunanistan İlleri", lağvedilmiştir. Yunanistan bağımsızlık kazandıktan sonra 1833-1836 döneminde ve sonra 1845'den 2011'de Kalikarkis Planı reformlarına kadar yörel-yerel idare sistemi olarak Fransa Napolyon yerel idare sisteminden esinlenen merkezden içişleri bakanlığı tarafından tayin edilen "valiler" idaresi altındaki, ("il" veya "vilayet" veya "valilik" veya "prefektür" benzeri) "nomos" idari bölümleri uygulanmakta idi. Zaman zaman yerel idare reformları yapılmakla beraber, bu sistemin en son 2011'deki durumuna göre Yunanistan'da 54 il (nomos)'da oluşmuş bulunmaktaydı. Bu ilga edilmiş illerin listesi ve haritadaki yerleri aşağıda verilmiştir:

Yunanistan'ın ilga edilmiş Nomos

:

1. Eğriboz
2. Evritanya
3. Fokida
4. Ftiotis
5. Böotya
6. Halkidiki
7. İmatya
8. Kılkış
9. Pella
10. Pierya
11. Serez
12. Selanik
13. Hanya
14. Kandiye
15. Lassiti
16. Resmo

18. Drama
19. Evros
20. Kavala
21. Rodopi
22. İskeçe
23. Arta
24. Yanya
25. Preveze
26. Sesprotya
27. Korfu
28. Kefalonya
29. Lefkada
30. Zakintos
31. Sakız
32. Midilli
33. Sisam
34. Arkadya

35. Argolis
36. Korint
37. Lakonya
38. Messinya
39. Kiklad Adaları
40. On İki Ada
41. Kardiçe
42. Larisa
43. Magnisya
44. Tırhala
45. Ahaya
46. Etolya-Akarnanya
47. Elis
48. Florina
49. Grevena
50. Kesriye
51. Kozani

Attika bölgesi illeri

İlk haritada 1 ile gösterilen bölgede de 4 il yönetimli şehir yer almakta idi:

  1. Atina
  2. Doğu Attika
  3. Pire
  4. Batı Attika

Bu iller 2011 Kallikratis Planı Reformu ile lağvedilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.