Yunanistan'ın idari yapılanması

Kallikratis Planı'nın 1 Ocak 2011 tarihinde uygulanmasından sonra, Yunanistan'ın idari bölümleri iki ana seviyeden oluşur: bölgeler ve belediyeler. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın bir parçası olan ancak yerel yönetim kurumu olmayan bölgeleri denetleyen bir dizi merkezi olmayan idare bulunmaktadır.

Yunanistan'ın idari bölümleri
Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (Modern Yunanca)
Kategori Üniter devlet
Yer Yunanistan
Sayı 13 bölge, 325 belediye, 1 özerk yer
Nüfus Toplam: 10,815,197
Yüzölçüm Toplam: 131,957 km2
Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
Yunanistan
devlet yapısı

Kallikratis Planı reformları ile Yunanistan yörel-yerel idarî yapısı hiyerarşik üç düzeyde yörel-yerel yönetim kurumlarına ayrılmıştır. Reformdan sonra birinci en üst düzeyde (bazen "periferi" adı verilerek) Yunanistan İdari Bölgeleri kurulmuştur. Yunanistan İdari Bölgeleri için 13 tane "bölge" ve 1 tane "özerk bölge" kurulmuştur. Bu en üst düzeydeki Yunanistan İdari Bölgesi Türkiye'de yeniden kurulmakta olan "Büyük Şehir" yörel yönetiminin karşıtıdır. Yunanistan'da 2011 Kallikratis Planı reformuyla kurulan ikinci düzeyde olan ve "İdari Bölge" altında bulunan yörel idare kurumları "Bölgesel Birim" olarak adlandırılmaktadır ve bunlar 74 tanedir. Yunanistan yörel-yerel yönetiminde yapılan 2011 Kallikratis Planı reformundan sonra "üçüncü düzeyde" yörel idare olarak ve "Yunanistan Bölgesel Birimleri" altında Yunanistan Belediyeleri bulunmaktadır ve bunlardan 325 tane bulunmaktadır. 2011 Kallikratis Planı reformuna göre "Yunanistan Belediyeleri" yerel şartlar ve tercihe göre iki değişik şekilde olabilmektedir: "yerel kominiteler" veya "belediye birimleri". Bunlardan "belediye birimleri" eski şehirsel yerleşimlerdeki "belediyeler" olup bu belediye birimleri altında yine yerel tercihe göre "belediye kominiteleri" kurulabilmektedir.

2011 Kallikratis Planı reformlarına göre Yunanistan'ın eski yörel idari kurumları ve bu kurumların içlerinde organizasyon şekilleri, özellikle "nomos" adlı "Yunanistan İlleri", lağvedilmiştir.

İdari bölümler

Belediyeler

Yönetimin ilk seviyesi belediyelerden oluşur. Belediyeyi, 5 yıllığına seçilen bir belediye başkanı (δήμαρχος, dímarchos) ve bir belediye meclisi (δημοτικό συμβούλιο, dimotikó symvoúlio) yönetir.

Bölgeler

Yönetimin ikinci seviyesi bölgelerden (περιφέρειες, periféreies; tekil περιφέρεια, periféreia) oluşur. Bölgeyi, 5 yıllığına seçilen bir bölge valisi (περιφερειάρχης, perifereiárchis) ve bölge meclisi (περιφερειακό συμβούλιο, perifereiakó symvoúlio) yönetir.

Merkezi olmayan idareler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.