Yunanistan'ın coğrafi bölgeleri

Yunanistan'ın coğrafi bölgeleri (Modern Yunanca: γεωγραφικά διαμερίσματα geografika diameriamata), Yunanistan'ın tarihi ve coğrafi amaçlarla kullanılan geleneksel bölgeleridir. 1987 yılına kadar idari bölüm olup[1] günümüzde ise resmî bir idari bölüm olmamalarına karşın gayri resmî bağlamlarda ve günlük söylemde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yunanistan'ın coğrafi bölgeleri

Bölgeler

Yunanistan'ın coğrafi bölgeleri toplam dokuz adet olup bunlardan altısı ana karada yer almaktadır ve üçü de ada veya adalar grubu halindedir.

  1. Trakya
  2. Makedonya
  3. Teselya
  4. Epir
  5. Orta Yunanistan
  6. Mora Yarımadası
  7. Ege Adaları
  8. İyon Adaları
  9. Girit

Kaynakça

  1. Π.Δ. 51/87 “Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό κ.λ.π. της Περιφερειακής Ανάπτυξης” ΦΕΚ A 26/06.03.1987
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.