Yukagirler

Yukagirler, Kuzeydoğu Sibirya'nın yerli halklarından biridir. Geleneksel işleri, kullanılmasıyla balıkçılık, yaban geyiği avcılığı, kızağa koşulan köpekler yetiştirmedir.

Yukagirler
Yukagir şaman, 1902
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Saha Cumhuriyeti 1.097 (2002)[1]
Çukotka Özerk Okrugu 185 (2002)[1]
Magadan Oblastı 79 (2002)[1]
Sankt-Peterburg 22 (2002)[1]
Diller
Yukagir dilleri
Din
Rus Ortodoks, Şamanizm, Animizm

Tarih

Eskilikte (İsa'dan 7 bin yıl önce) Yukagirler, Yenisey doğusunda ve Sayan Dağlarında, Finler, Samoyedler gibi Ural dilleri konuşan halklar ile birlikte yaşıyorlardı. 17. yüzyılda Rus sömürgeleştirmesinin başlandığı zaman Yukagirler Lena Nehri'nden Anadır Nehri ağzına kadar yerleşiyorlardı. Düşük bir etnik bilinci seviyesi özelliğiydi. 18. ve 19. yüzyıllarda Yukagirlerin nüfusu salgın ve iç savaşlardan kısaldı. Kısmı Yakutlar, Çukçiler, Ruslar ile asimile etti. 1897 yılında 754 Yukagir oldu, 1970 yılında 600 kişiye yakındı, sonra nüfusu artmaya başladı. 2002 Rusya nüfus sayımına göre nüfusu 1.509 kişidir. Çoğu Kolıma Nehri havzasında, Saha Cumhuriyeti'nde, diğerleri Çukotka Özerk Okrugu'nda ve Magadan Oblastı'nda şenelmiştirler.[1]

Dil

Yukagir dili, ya Ural-Yukagir dil ailesine, ya izole Yukagir dil ailesine ait olan Kuzey ve Güney Yukagirceye bölünür. 2002 Rusya nüfus sayımına göre, Saha Cumhuriyeti'nde yaşayan 1.097 Yukagirden artık 310 kişisi (28%) Yukagirce konuşabiliyor, 630 kişisi (67%) Yakutça ve 1046 kişisi (95%) Rusça konuşabiliyor.[2]

Notlar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.