Yeruşalim'li Kiril

Yeruşalim’li Kiril[1][2] (Caesarea Maritima, Suriye - Palestina, 313 – Yeruşalim, 386) erken Kilise’nin bir teoloğuydu. Kiril’in en önemli çalışmaları katekümen talimatlarını ve çağındaki Litürji düzenini belgelemesi olmuştur. 1883’te Papa XIII. Leo tarafından Kilise Doktoru ilan edilmiştir. Katolik Kilisesince yortusu Mart 18’dir.

Yeruşalim’li Kiril
Kilise Babası - Kilise Doktoru
Doğum c. 313
Suriye - Palestina
Ölüm 386
Yeruşalim
Kutsayanlar Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi, Lüteryan Kilisesi, Anglikan Komünyonu
Yortu 18 Mart (Batı Kilisesi) ve (Doğu Kilisesi)

Hayatı

Kiril ya Yeruşalim’de ya da yakınlarındaki bir kentte doğmuş ve belli ki hem erken Kilise Babaları’nın hem de Yunan filozoflarının yazılarına hakimdir. Yaklaşık 350 yılının sonlarında Yeruşalim’in makamında Maximus’un yerine geçmiştir.

Yeruşalim’li Kiril, İsa Mesih’in tanrısallığını savunmak adına birçok büyük sıkıntı atlatmıştır, üç kez sürgüne gönderilmiştir.

Eserleri

Kiril’in ünlü yirmi üç dersi Yeruşalim’deki Katekümenlerin vaftize hazırlığında ve sonrasında verilmekteydi ve bu sebeple de iki parça halinde görülmektedir; ilk on sekiz ders Din Eğitimi (Kateşizm) Dersler olarak bilinirken, son beş dersi ise Gizemsel Din Eğitimi olarak tanınır çünkü gizemler ile ilgilidirler örn; Vaftiz, Güçlendirme ve Efkaristiya.

Din Eğitimi Dersler Hristiyan inancı ve pratiğine dair temel konularda talimatlar içerir, bunu bilimsel bir yöntemden ziyade popüler bir tutumla yapar, kendisine ders verilen Katekümenlere yönelik sıcak ve pastörel bir sevgi ve ilgi ile doludur.

Bugüne kadar ulaşan İmparator Konstantinus’a bir mektubunda Kiril, Yeruşalim’de, gökte Golgota’dan Zeytin Dağı’na kadar uzanan parlak bir Haç sembolünü anlatmaktadır, bu mucize tahminlere göre 351 yılında gerçekleşmiş olmalıdır.

Kaynakça

  1. Encyclopedia of Early Christianity – Second Edition. Everett Ferguson (İngilizce). Garland Publising INC. 1998. ss. 312-313 ISBN 0-8153-3319-6.
  2. New Catholic Encyclopedia - Second Edition (İngilizce). Thomson and Gale. 2003. ss. 470-472 Cilt: 4 ISBN 0-7876-4008-5.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.