Yerinde infaz

Yerinde infaz, suçlu olduğundan şüphelenilen kişinin genellikle anında ve olay yerinde öldürülmesiyle sonuçlanan yargısız infaz.

Viet Kong üyesi Nguyen Van Lem öldürülürken, fotoğraf: Eddie Adams

Anlamlı bir soruşturma yapılmadığından yasa dışıdır ve bu yüzden bu infaz çeşitinin cinayetten farkı olmadığı düşünülür. Savaş gibi olağanüstü durumlar da dahil ilkesel olarak hiçbir biçimde kabul edilmez; fakat bu tip uç durumlarda zaman zaman uygulanır ve bu duruma daha kabul edilebilir gözle bakılır.

Yerinde infaz genellikle kurbanı silahla vurmak, asmak, bıçaklamak, taşlamak, boğmak gibi pratik yöntemlerle ulu orta yapılır. Zehirlemek ya da elektrik vermek gibi o an etkisini göstermeyen cezalandırmalar bu nedenle kullanılmaz. Esas olarak bu yasadışı yöntemin, dolaylı ya da dolaysız devlet güdümlü paramiliter güçler tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

Yerinde infaz aynı zamanda aynı gruba mensup kişiler arasında da uygulanır. Bu yasa dışı yolu seçen gruplar da yine çoğu zaman yasa dışı gruplardır.

Yerinde infaz, esas olarak, infaz edicilerin kendilerini aynı anda hem savcı, hem hakim, hem avukat, hem de cellat yerine koymalarının bir sonucu olarak gerçekleştirilen yasa, hukuk ve insanlık dışı bir uygulamadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.