Yeni muhafazakârlık

Yeni muhafazakârlık (neo-muhafazakârlık veya neocon) 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'de doğmuş bir siyasal akımdır.

Oluşumu

Demokratik Parti'nin izlediği politikalara ve bilhassa dış politikasına inancını yitirmiş demokratlar arasından çıkan bu siyasi akım, 1970'lerden 2000'lere kadar pek çok önde gelen siyasetçiyi içinden çıkartmıştır. George H. W. Bush ve George W. Bush dönemlerinde ABD siyasetinde çok etkin bir konuma kavuşan yeni muhafazakârlar, 2003 yılında başlayan Irak Savaşı'nda izlenen siyasette ve Irak'ın işgalinin uygulanmasında önemli roller üstlenmişlerdir.

İlkeleri

ABD'nin Orta Doğu siyasetinde İsrail'in savunulması ve Ortadoğu'da demokrasinin yaygınlaştırılması gibi hedeflere sahiptir. Dış politikada aktif bir dış politika izlemeyi savunan siyasal akım, oğul Bush döneminde Bush Doktrini olarak anılan siyasetin oluşmasında etkili olmuştur. Buna göre potansiyel tehdit oluşturduğu düşünülen her oluşum ya da ülkeye karşı karşı nerede olursa olsun "vurulmadan önce vurma" felsefesi çerçevesinde karşılık verilmeli ve gerekirse düşman devletlerdeki rejimler değiştirilmelidir. Afganistan Savaşı ve Irak Savaşı da bu doktrinin açık uygulama alanları olmuştur

Kişiler

Kurumlar

Yayınlar

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.