Yehuda (Beni İsrail)

Yehuda (İbranice: יְהוּדָה, romanize: Yehuḏā), İsrail'in ve Lea'nın oğlu olan İbrani din büyüğü ve atasıydı.[Yaratılış 42:24, 34] Yehuda'nın soyundan gelenlere "Yehuda'nın soyundaki kişi" anlamına gelen Yahudī (günümüz Yahudileri) denmiştir.[Yaratılış 46:12] Aynı zamanda diğer 10 kardeşinin kabilelerinin yok olmasına karşın, onun kurduğu Yehuda kabilesi yıkılamamış, zamanla güçlenmiş ve Yehuda Krallığı'na dönüşmüştür.[1][2][3]

Yehuda
יְהוּדָה
Yehuda, Yehuda Krallığı'nın kralıyken
Horace Vernet'ın resmettiği Yahuda, eşi Tamar ile konuşurken, Kenan Diyarı
Genel
Doğum y. MÖ 1566 (Anno Mundi 15 Sivan 2195)
Paddan Aram, Kenan Diyarı
Ölüm MÖ 1448–1447 (Anno Mundi 2320–2319)
Yehūd, İsrail Toprakları (118–119 yaşlarında)
Ebeveynler Yakup (baba) Lea (anne)
Çocuk(lar)
Aile

İbrani din büyüğü olan Yakup'un 12 oğlunun kurduğu 12 kabilenin 10’u Asurlar tarafından yağmalanıp yok edildi.[4] Yalnızca Yehuda’nın ve Levi'nin kurduğu kavimler kendilerini koruyabildiler. Günümüze kadar gelen tüm İbraniler, Yehuda Kabilesin’den gelen Yahudiler ve Levi Kabilesin’den gelen Leviyiler’dir. Günümüzde bu iki toplumun dilleri İbranice, inanışları ise Yahudiliktir.[5][6] Yehudaoğulları, Levioğulları’na baskı kurup hakimiyeti kurduktan sonra, büyük dedeleri İbrahim’le başlayıp babaları Yakup'a kadar gelen İbrani Dini Metinleri’ni birleştirip sistematik hale getirdikten sonra ismini Yehudalık olarak koydular. Zamanla Yahudilik ismine evrilecek olan bu din, İsrailoğulları’nın ulus dini haline gelmişti.[7] İbrani olmayan bu dine kabul edilmiyordu. Bu katı kuralların dezavantajı; Yahudiliğin’in tarih boyunca hep az mensubu olmasına sebep oldu. Ancak avantajı; Yahudilerde birlik ve dayanışma, sayıca az olmaları nedeniyle tarih boyunca hep yüksekte oldu.[8][9]

Etimoloji

Yehuda ismi genel anlamıyla "şükran" veya "övgü" demektir. İsmi Yaratılış 29:35’da bizzat Yakup tarafından “Bu sefer YHWH'e şükredeceğim, onu öveceğim!” diyerek veriliyor.[10][11][12]

Soyağacı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sam
 
 
 
 
 
 
 
Ham
 
Yafes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elam
 
Ashur
 
Arpakşat
 
Lud
 
Aram
 
4 oğul
 
7 oğul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cainan[13]
 
 
 
 
 
 
 
 
4 oğul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kız[13]
 
Şelah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hûd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peleg
 
Joktan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reu
 
13 oğul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serug
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taruh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sare[14]
 
İbrahim
 
Hacer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsmail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milcah
 
Lut
 
Iscah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsmailoğulları
 
 
7 oğul[15]
 
Bethuel
 
1. kız
 
 
 
 
 
2. kız
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İshak
 
Rebeka
 
 
 
 
 
 
 
 
Laban
 
Moablar
 
Ammonlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esav
 
Yakup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rahel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bila
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edomlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zilpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reuben
2. Şimon
3. Levi
4. Yehuda
9. İssakar
10. Zevulun
Dina (kızı)
 
7. Gad
8. Aşer
 
5. Dan
6. Naftali
 
11. Yusuf
12. Benyamin
 
 

Kaynakça

 1. Finkelstein, Israel (2002). The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin. ss. 369-373.
 2. Exell, Joseph Samuel (1892). Homiletical Commentary on the Book of Genesis. ABD: Funk & Wagnalls. s. 583.
 3. Ginzberg, Louis (1909). The Legends of the Jews Volume II: Judah Pleads and Threatens (Translated by Henrietta Szold) Philadelphia: Jewish Publication Society.
 4. השבטים אני מעלה מלמד שכל שבט ושבט העלה עצמות ראש שבטו עמו"
 5. תלמוד ירושלמי סוטה (דף ח ע"ב; פרק א הלכה י): "ככתוב (בראשית מו) אנכי ארד עמך מצרים ואני אעלך גם עלה מה ת"ל גם עלה. אמר אותך אני מעלה ושאר כל
 6. Simón Dubnow, Manual de la historia judía: desde los orígenes hasta nuestros días, Buenos Aires: Sigal, 1977, capítulo 4 y mapa en p. 57; el autor presenta además sus conclusiones acerca de la evidencia científica al respecto en pp. 58-59).
 7. Mann, Thomas W. (1988). Book of the Torah: The Narrative Integrity of the Pentateuch. USA: John Knox Press. pp. 67, 76–80. ISBN 9780804200851.
 8. De las doce tribus de Israel solo aquellas de Judá y Benjamín sobrevivirán luego de la destrucción del Reino del norte (Israel), cosa que condujo a la pérdida de las diez tribus restantes.
 9. Kaminski, Carol M. (2005). From Noah to Israel: Realization of the Primaeval Blessing After the Flood. Continuum. pp. 114–116. ISBN 9780567539465.
 10. Genesis 38:6.
 11. Genesis 38:7.
 12. Genesis 38:8-9.
 13. From Luke 3:36, Sala was the son (in law) of Cainan, which was the son of Arphaxad.
 14. Genesis 20:12: Sarah was the half–sister of Abraham.
 15. Genesis 22:21-22: Uz, Buz, Kemuel, Chesed, Hazo, Pildash, and Jidlaph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.