Yehoram (Yehuda)

Jehoram (veya Yehoram, Joram, Yoram, İbranice: יהורם; Modern Yunanca: Ιωραμ; Latince: Joram) Jehoşafat'ın oğlu ve Yehuda Krallığı'nın kralıydı.[1]

Antik İsrail
"Promptuarii Iconum Insigniorum "

Tanah'a göre babası Jehoşafat (hala) kralken, İsrail Kralı Jeroham'ın beşinci hükümdarlık yılında başa geçti.[1] İki farklı kral Jeroham Tanah'ın bazı kısımlarında birlikte anıldığından bu akıl karıştırmaktadır. (Eski Ahit'in Türkçe tercümesinde İsrail kralı için Yoram, Yehuda kralı içinde Yehoram isimleri kullanıldığı görülür).[1] 32 yaşında tahta geçen Jehoram sekiz yıl süreyle krallık yaptı.[2]

Güvenli bir saltanat sürmek için aralarında Prens Mikael'in de bulunduğu kardeşlerini öldürdü.[3]

William F. Albright'a göre hükümdarlık tarihleri M.Ö. 849 - M.Ö. 842 iken E. R. Thiele'e göre babasıyla ortak krallığa M.Ö. 853/852'de başladı ve tek başına M.Ö. 848/847'de hükümdar olup M.Ö. 841/840'de öldü.[4]

Jehoram'ın İsrail Kralı Ahab'ın kızı Athaliah'la evlenmesiyle bu iki krallık tekrar ittifak kurdu. Kuzeydeki güçlü müttefiğine rağmen kendi yönetimi sallantıdaydı. Edomlular ayaklanınca Yehuda'nın ordusu kaçtı ve Jeroham Edom'un bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. Yehoram "atalarının Tanrısı RAB'bi bırakmıştı" ve bu yüzden Livna Kenti de ayaklandı.[5]

2 Tarihler kitabında Filistlerin, Arapların ve Etiyopyalıların Yehuda'yı yağmalamaları, en küçük oğlu Ahaziah dışındaki bütün ailesini yanlarında götürüşleri anlatılır. Ardından bağırsaklarından rahatsızlanan Jehoram hastalığının ikinci yılında öldü.[6]

Yehoram (Yehuda)
Davud Hanedanlığı
Yehuda kabilesi
Dönemin İsrail Kralları:Ahab, Ahaziah, Jehoram
Resmî unvanlar
Önce gelen
Jehoşafat
Yehuda Kralı
Jehoşafat ile birlikte: M.Ö. 854 - M.Ö. 849
Tek başına: M.Ö. 849 - M.Ö. 842
Sonra gelen
Ahaziah

Kaynakça

  1. 2 Krallar 8:16
  2. 2 Tarihler 21:5
  3. 2 Tarihler 21:2,4
  4. Edwin Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, (1st ed.; New York: Macmillan, 1951; 2d ed.; Grand Rapids: Eerdmans, 1965; 3rd ed.; Grand Rapids: Zondervan/Kregel, 1983). ISBN 0-8254-3825-X, 9780825438257. 97, 99-101.
  5. 2 Tarihler 21:10
  6. 2 Tarihler 21:16-19
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.