Yehoahaz (İsrail)

Jehoahaz (İbranice:יְהוֹאָחָז, Yehoahaz, "Tanrı tuttu", Latince:Joachaz) Jehu'nun oğlu ve İsrail Kralıydı.[1] William F. Albright'a göre M.Ö. 815 - M.Ö. 801, E. R. Thiele'ye göre M.Ö. 814 - M.Ö. 798 yılları arası hükümdarlık yaptı.[2] M.Ö. 7. yy'ın sonlarına ait üzerinde "Kral oğlu, Jehoahaz'ın [malı]" yazan bir mühür bulunmuştur.

Antik İsrail
"Promptuarii Iconum Insigniorum "

On yedi yıl krallık yaptı. Tanah'ın 2. Krallar kitabında anlatıldığına göre, başlangıçta Tanrı'ya sadıktı, fakat halkı aralarında Tanrıça Aşera'nın da bulunduğu külte bağlı kalıp Jeroboam'ın günahlarına devam ettiler. Aram kralları Hazael ve Ben-Hadad Jehoahaz'dan güçlüydü ve savaşlar sonucu Jehoahaz'ın elli atlı, on savaş arabası, on bin de yaya asker dışında gücü kalmamıştı.[3]

Kaynakça

  1. 2 Krallar 10:35
  2. Edwin Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, (1st ed.; New York: Macmillan, 1951; 2d ed.; Grand Rapids: Eerdmans, 1965; 3rd ed.; Grand Rapids: Zondervan/Kregel, 1983). ISBN 0-8254-3825-X, 9780825438257
  3. 2 Krallar 13:1-9
Yehoahaz (İsrail)
Resmî unvanlar
Önce gelen
Jehu
İsrail Kralı
M.Ö. 814 - M.Ö 798
Sonra gelen
Joaş
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.