Yeşilada, Kabadüz

Yeşilada, Ordu ilinin Kabadüz adlı ilçenin sınırları içerisinde yeralan bir köyün adıdır. Bölgede Karadeniz iklimi geçerliliğini sürdürmekte olup, engebeli yükseltinin çok olduğu bir bölgededir. Yesilada köyü Yeşilada, Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı Çoktam olup 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra “yeşil ada” olarak adlandırılan Kıbrıs’tan esinlenilerek köy ihtiyar heyeti tarafından Çoktam ismi Yeşilada olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle köyün yeşilliğine ve derelerinin çokluğuna bir gönderme yapıldığı gibi manen Kuzey Kıbrıs’taki Türklere de destek verilmiş olabilir. Yeşilada Köyü (Çoktam)’nün de içinde bulunduğu bu günkü Ordu ili’nin (o zamanki adıyla Canik-i Bayramlu me’a İskefsir ve Milas) Osmanlı idaresine girmesi 1427’lerde olmuştur. Bugün bu coğrafyada yaşayan Türk nüfusunun çoğu, buraları fetheden ve daha sonra Osmanlı tarafından bu topraklara yerleştirilen Türklerin torunlarıdır. 1455 yılında tutulan tahrir defterine göre Canik-i Bayram (Ordu), Bölük-i Geriş-i Alibeğece (Kabadüz)’ye bağlı Çoktam (Yeşilada) köyünde yaşayanların isimleri şunlardır: BÖLÜK-İ GERİŞ-İ ALİBEĞECE (KABADÜZ) - Karye-i Çoktam (Yeşilada Köyü) Çoktam köyünün daha 1450’lerde çoktam (çok dam “çok ev, evlerin çok olduğu yer”) olarak adlandırılması buranın Türkler fethetmeden çok daha evvel yerli ahali tarafından kurulduğunu düşündürmektedir. Fetihle birlikte buraya gelen Türklerin evlerin çokluğuna bakıp köyün adına Çoktam demiş olmaları kuvvetli bir ihtimal olup halk etimolojisine de uygundur. Bununla birlikte yerli ahali (Rumlar, Ermeniler) tarafından köye hangi adın verildiği bizce malum değildir. Yeşilada Köyü tarihinde Türklerden sonra en fazla nüfusu olan etnik grup ilk zamanlar Rumlarsa da 18. yy.’dan sonra siyasi nedenlerden dolayı Ermeniler olmuştur. Zira köyün yaşlılarının anlatmalarına göre daha 20. yy başlarına kadar buralarda Ermenilerin olduğu söylenmekte ve bir de köyün merkezi diyebileceğimiz yerde bir Ermeni mezarlığı olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte Yeşilada Köyü’nde tarihi eser diyebileceğimiz yapılar yok denecek kadar azdır. Köyde büyük bir kayanın dibine oyulmuş küçük bir mağaradan başka herhangi bir tarihi eser bulunmamaktadır.

Kaynak

Bahaeddin Yediyıldız-Ünal Üstün, Ordu Yöresinin Tarihi Kaynakları, AKDTYKTTKY, Ankara, 1992

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.