Yeğen Ali Paşa

Yeğen Ali Paşa, Osmanlı devlet adamı.

1754 Mayısı'nda Tırhala Sancağı mutasarrıfı iken tayin edilip 1756 senesi Nisanı'nda Hekimoğlu Ali Paşa'nın Trabzon'dan Anadolu'ya nakli üzerine Trabzon'a nakledildiyse de Hekimoğlu'nun sadarete gelmesi üzerine Anadolu Beylerbeyi oldu.[1]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 167
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/24/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.