Yarı tanrı

Yarı tanrı, tanrı ve insanın ölümlü veya ölümsüz çocuğu olabileceği gibi, ölümünden sonra tanrısal statüye ulaşan figürleri tanımlamak için de kullanılır. Bazen küçük tanrılardan bahsederken de bu terim tercih edilir.

"Cuchulainn, Culann'ın Tazısını Vahşice Öldürürken", Stephen Reid, 1904
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.