Yarı hücre

Yarı hücre, iletken bir elektrot ile onun etrafındaki iletken elektrolit ve bunları ayıran Helmholtz çift tabakasından oluşur.

Bu tabakada meydana gelen reaksiyonlar, elektrot-elektrolit arasında elektriksel yük üreterek, elektrotla elektrolit arasında potansiyel farkı oluşmasına neden olur. Tipik bir reaksiyonda, elektrottaki metal atomunun çözünerek pozitif iyon halinde çift tabaka boyunca taşınması ve elektrolitin net pozitif yük alması, bu arada elektrodun da net negatif yük ile yüklenmesi söz konusudur. Büyüyen potansiyel farkı, çift tabaka içerisinde yoğun bir elektriksel alan oluşturur.

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.