Yarışma

Yarışma, insanların belirli bir hedefe ulaşmak için sergiledikleri mücadelelerin toplamıdır.

Tetikleyici durumlar

Yarışma ve yarışmalar insanlar için vazgeçilmez bir olgudur. İnsanın içerisindeki bencillik duygusu ve hırs duygusu insanın kodlarından gelen yarışma duygusunun ortaya çıkmasına neden olur. Aile içerisinde kardeşler arasında mücadele, okulda öğrenciler arasında mücadele, işte çalışanlar arasında mücadele hep insanın içinde sahip olduğu yarışma duygusundan kaynaklanır.

Sistemlerin getirdiği bazı kurallar da insanın içerisindeki yarışma duygularını tetikler. Örneğin; ÖSS, OKS, KPSS gibi sınavlar öğrencilik hayatında insanın benliğinde derin izler yaratır ve yarışma psikolojisini üzerinden atamamasına neden olur. İnsanın benliğinde sahip olduğu kazanma ve başkalarını ekarte etme çabası, günümüzde yarışma sektörünün doğmasına neden olmuştur. Günümüzde özellikle televizyon yarışmalarını yapan organizatörler, insanın içerisinde sahip olduğu çeşitli duyguları kullanarak yarışma üretirler.

Kategoriler

Resmi ve çok katılımlı müsabakalar

  • Spor müsabakaları
  • Seçimler

Bireysel müsabakalar

  • Sınavlar
  • Televizyon yarışmaları
  • Güzellik yarışmaları
  • Dans yarışmaları
  • Radyo yarışmaları
  • Şans yarışmaları
  • Seçimler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.