Yahya Kemal Koleji

Yahya Kemal Koleji, Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarıdır. Ülke içinde Üsküp, Gostivar, Struga, Ustrumca ve Kalkandelen’de şubesi bulunmaktadır.

Tarihçe

Yahya Kemal Kolejleri, Makedonya Millî Eğitim Bakanlığı ile Yahya Kemal Liseleri kurucu şirketi arasında yapılan protokole istinaden açılmıştır. İsmini Türk edebiyatının en önemli isimlerinden, Üsküp doğumlu büyük yazar ve şair Yahya Kemal Beyatlı'nın isminden alan okul Kasım 1996'da Üsküp'te açılmıştır.

Kurulduğu günden bugüne her yıl artan öğrenci potansiyeli ile lise ve ilköğretim seviyesinde eğitim veren okulumuz Makedonya'nın ilk ve en büyük özel okulu olma unvanını taşımaktadır.

Okullar Üsküp başta olmak üzere velilerinden gelen yoğun taleplerine cevap verebilmek için Gostivar, Struga, Ustrumca ve Kalkandelen’de de şubelerini açılmıştır. Okullarda karma eğitim yapılmaktadır.

Okulların Açılış Tarihleri

1) Kasım 1996, Yahya Kemal Koleji, Avtokomanda - Üsküp

2) Eylül 1999, Yahya Kemal Koleji, Gostivar

3) Eylül 2002, Yahya Kemal Koleji, Struga

4) Eylül 2007, Yahya Kemal Koleji, Butel - Üsküp

5) Eylül 2008, Yahya Kemal İlköğretim Okulu, Üsküp

6) Eylül 2009, Yahya Kemal İlköğretim Okulu, Struga

7) Eylül 2010, Yahya Kemal Koleji, Ustrumca

8) Eylül 2011, Yahya Kemal Koleji, Kalkandelen

Eğitim Bilgileri

Bu okullarda Türkiye’deki Anadolu-Fen Liseleri müfredatına uygun, yabancı dille (İngilizce) ve tam gün eğitim-öğretim yapan karma liselerdir. İlköğretim okulları ise devlet müfredatı esas alınarak İngilizce ve bilgisayar dersleriyle zenginleştirilmiştir. 2 dilde, Makedonca, Arnavutça eğitim verilmektedir. Ayrıca 3 dilde, (Makedonca, Arnavutça ve Türkçe) anadil dersleri okutulmaktadır. 4 yıl olan lise eğitiminin ilk yılında İngilizce ve Türkçe dil eğitimi ağırlıklı bir program uygulanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak çocuklarımız bu iki dili çok iyi seviyede öğrenip konuşabilmektedirler. Nitekim öğrencilerimizin gittikleri yabancı ülkelerde girdikleri TOEFL ve Tömer benzeri dil sınavlarında aldıkları başarılar dikkat çekicidir.

Misyon

Hoşgörü ve diyalog temel ilkelerini hayatının her sahasına uygulayan insanlar modelini temsil eden bireyler olmayı esas bilerek, dünyanın insana saygılı, mutlu insanlar evrenine dönüşmesine katkıda bulunmak, ayrıca ülkenin nüfus dağılımının çok milliyetli olması nedeniyle okullarımız bünyesinde birlikte yaşama bilinci ve kültürünü oluşturarak aynı ortamda yaşama alışkanlığını kazandırmak.

Temel öğretimin her dalında sağlam bir eğitim almış, geleceğin sosyal, ahlaklı, her inanca ve görüşe saygılı idealist gençlerini yetiştirmek. Tüm dünya toplumlarının ihtiyaç duyduğu demokratik ve çağdaş hukuk devleti esaslarına bağlı, Makedonya'yı her zaman ve her zeminde layıkıyla temsil edebilecek, dünyaya açık, geleceğin aydın nesillerini yetiştirmek.

Bu vasıflara sahip gençler sayesinde her iki ülkenin dostluklarının pekişmesine, Makedonya ve Türkiye toplumları arasında var olan ortak kültürel değerlere ve dostluğa katkıda bulunmak.[1]

Eğitim-Öğretim Amaçları

  • Kurumlarımızda herhangi bir politik düşünce, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün öğrencileri eşit gören bir anlayışla, Makedonya Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış programlar doğrultusunda eğitim–öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
  • Öğrencilerimizin tamamını tatmin edebilecek akademik yeterlilikte bir eğitim sunmak.
  • İngilizce ve Türkçeyi akıcı ve edebi seviyede konuşabilecek bir dil eğitimi vermek.
  • Fen derslerinde laboratuvar ve deney imkânlarını en iyi şekilde kullanarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi temin etmek.
  • Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak bir dil ve edebiyat öğretimi yapmak.
  • Bedensel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla gerekli sportif çalışmaları yapmak.

Öğrenci Alımı

Liselerimize öğrenci kabulü için her yıl genel giriş sınavı düzenlenmektedir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler okullarımıza kayıt hakkı kazanmaktadırlar. İlköğretim okulumuza ise kayıtlar sınavsız yapılmaktadır.

Burslar

Bu okullarda eğitim gören öğrencilerimizin % 30'u burs katkısıyla okumaktadır. Sunulan Burs İmkânları: Yahya Kemal Kolejleri tarafından organize edilen bölgesel yarışma ve olimpiyatlardan % 90'a varan burs imkânı; Makedonya Cumhuriyet çapında yapılan Matematik, Fizik ve Kimya olimpiyatları % 100'e varan burs imkânı; Yahya Kemal Kolejleri tarafından organize edilen Burs ve Giriş Sınavlarından % 100'e varan burs imkânı; öğrencilerin sınavlarda aldıkları başarı sıralamasına göre burslu okuma imkânı sağlanmaktadır.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.